Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku: w kategorii:

OGÓLNE

WYTRZYMAŁOŚĆ NA MRÓZ NIEKTÓRYCH PODKŁADEK DLA ŚLIWNumer archiwalny: 05/2003


W grupie podkładek wegetatywnych problem wytrzymałości na mróz jest bardzo istotny. Z doświadczeń prowadzanych od lat w ISK wynika, że są wśród nich podkładki o niskiej wytrzymałości na mróz,
i te nie mają szansy powszechnej uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Są jednak i takie, na których zdrowotność spadki temperatury nie mają większego wpływu.


'Pixy'

Ta karłowa podkładka jest w badaniach ISK już od ponad 25 lat. Charakteryzuje się umiarkowaną, a nawet niską wytrzymałością na mróz. Drzewa śliw odmiany 'Renkloda Ulena' na tej podkładce po zimie 1996/1997, kiedy spadki temperatury sięgały do –24oC, miały wiele zgorzeli na pniu (fot. 1). Drzewa tej samej odmiany rosnące na siewkach 'Węgierki Wangenheima' i ałyczy były natomiast zupełnie zdrowe. Podkładka 'Pixy', stosowana jako wstawka skarlająca u śliwy 'Ruth Gerstetter', okazała się mało przydatna dla tego celu z powodu złej wytrzymałości na mróz (fot. 2). Drzewa ze wstawkami innych odmian śliw, takich jak 'Opal' (fot. 3), 'Węgierka Wczesna' czy 'Węgierka Włoska' w tym samym doświadczeniu były zdrowe i nie miały uszkodzeń pnia, w przeciwieństwie do tych ze wstawką 'Pixy'. Drzewa nie wszystkich odmian śliw zachowują się podobnie. Są w ISK fragmenty kilkunastoletniego sadu, w którym drzewa, na przykład, odmian 'Stanley' i 'Cacanska Najbolja' na podkładce 'Pixy' są zdrowe, rosną stosunkowo słabo i dobrze plonują. Aby uzyskać owoce wysokiej jakości, drzewa na podkładkach karłowych, do których zaliczana jest 'Pixy', powinny być nawadniane.


Fot. 1. Spękania kory (po zimie 1996/97) na pniu drzew śliwy odmiany 'Renkloda Ulena',
szczepionej na podkładce 'Pixy'


Fot. 2. Pień śliwy odmiany 'Ruth Gerstetter' ze wstawką 'Pixy' —
na pniu widoczne zmiany po przemarznięciu kory zimą


Fot. 3. Pień śliwy 'Ruth Gerstetter' ze wstawką śliwy 'Opal' —
kora na pniu nie ma uszkodzeń mrozowych

'Eruni'

Jest wegetatywną podkładką hodowli szwedzkiej, o średniej sile wzrostu. Śliwy na 'Eruni' rosną umiarkowanie silnie lub słabo i dobrze owocują. W doświadczeniu z dwiema odmianami śliw — 'Valor' i 'Cacanska Najbolja' — gdzie ocenia się 6 różnych podkładek, po zimie 1996/97, to jest w trzecim roku od założenia sadu, aż 30% drzew na tej podkładce przemarzło. Na innych podkładkach, takich jak 'St. Julien A', siewki ałyczy, siewki 'Węgierki Wangenheima', 'GF 655/2', poza 'Pixy' i 'Eruni', nie było przemarzniętych drzew.

'Jaspi'

Ta dość popularna na zachodzie Europy podkładka hodowli francuskiej także okazała się niedostatecznie wytrzymała na mróz. Trzyletnie drzewa śliw odmiany 'Cacanska Rana' (fot. 4), 'Węgierka Dąbrowicka' i 'Hanita' mają na tej podkładce w dolnej części pnia silne spękania kory — typowe zgorzele spowodowane dużymi wahaniami temperatury zimą. Te same odmiany śliw na innych podkładkach nie wykazują podobnych objawów (fot. 5).


Fot. 4. Przemarznięty pień 3-letniego drzewa śliwy 'Cacanska Rana' na podkładce 'Jaspi'


Fot. 5. Pień drzewa odmiany 'Renkloda Ulena' na siewce 'Węgierki Wangenheima' —
na korze brak uszkodzeń mrozowych po zimie 1996/97

'Isthara'

Jest to ciekawie zapowiadająca się nowa podkładka hodowli francuskiej. Śliwy rosną na niej umiarkowanie silnie i dobrze owocują. Dają zwykle owoce bardzo wysokiej jakości — jest to cecha, na którą w przypadku tej podkładki zwraca uwagę wielu autorów. Dotychczas nie ma informacji o braku jej dostatecznej wytrzymałości na mróz. Drzewa różnych odmian na niej szczepione są obserwowane od kilku lat i nie widać na nich jakichkolwiek uszkodzeń mrozowych.

'St Julien' i 'GF 655/2'

'St Julien' jest jedną z cenniejszych podkładek wegetatywnych o średniej sile wzrostu. Korzystnie wpływa na owocowanie śliw i ma dużą wytrzymałość na mróz. 'GF 655/2' zaliczana jest do grupy podkładek półkarłowych, jednak na glebach zasobnych śliwy rosną na niej niewiele słabiej niż na siewkach ałyczy. Na zwięzłych glebach daje liczne odrosty korzeniowe, natomiast na słabszych problem ten praktycznie nie występuje. Podkładka ta jest w naszych warunkach dostatecznie wytrzymała na mróz.

Po ostatniej zimie

Zima 2002/2003, jedna z bardziej surowych w kilkunastu minionych latach, nie wyrządziła żadnych strat jeśli chodzi o podkładki. Nawet gdy drzewa odmian szczepionych na tych podkładkach przemarzały, jak w przypadku brzoskwini, wynikało to z niskiej wytrzymałości odmian na mróz, nie z wpływu podkładki na rośliny. Groźne dla podkładek są nie tyle mroźne
i surowe zimy, ile brak dostatecznie grubej okrywy śniegu i częste zmiany temperatury, zwłaszcza w początkowej i końcowej fazie zimy. Wiąże się to także z długością okresu spoczynku, który jest uwarunkowany genetycznie. Podkładki wcześniej budzące się do życia ('Jaspi', 'Pixy') są bardziej narażone na przemarzanie niż te, które dłużej pozostają w stanie głębokiego spoczynku ('St Julien', siewki 'Węgierki Wangenheima').


powrót

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.