Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

OGLNE

SPIS TRE?CI 3/2012Numer archiwalny: 3/2012 • Na gor?co: Si?y natury - Wojciech Grka

 • W skali XXL - Wojciech Grka

 • Do Poznania wiosna przysz?a wcze?niej - Wojciech Grka

 • Jubileusz targw IPM (cz. II) - Wojciech Grka

 • Szk?ka prawie w mie?cie - Wojciech Grka

 • Wp?yw Asahi SL na ukorzenianie i wzrost ?ywotnikw - Dr Przemys?aw B?belewski

 • Rozmna?anie r? przez okulizacj? (cz. I). Jako?? podk?adek i zrazw a jako?? okulantw - Dr in?. Marta Monder, prof. dr hab. Jerzy Hetman

 • Nowe mo?liwo?ci zwalczania czerwcw - Prof. dr hab. Gabriel ?abanowski

 • Byliny warte uwagi: obuwik pospolity, serduszka japo?ska - Dr Regina D?bicz

 • Ozdobne z natury: brzoza niska - Dr Przemys?aw B?belewski

 • Polskie odmiany: ?ywotnik zachodni ‘Maria WN’ - Stanis?aw Zymon

 • Analiza wynikw oceny polowej materia?u szk?karskiego w 2011 roku - Dr Grzegorz Klimek

 • Z kraju: Materia? szk?karski CAC w 2011 r.- Wojciech Grka

 • Amatorskie sadownictwo na IPM 2012 - Wojciech Grka

 • Ze ?wiata: Straty w szk?kach sadowniczych - Wojciech Grka

 • Kiedy? r?e, dzi? jab?onie - Anita ?ukawska

 • Ze ?wiata: Nowe podk?adki - Wojciech Grka

 • Mechaniczne metody stymulacji rozga??ziania drzewek - Dr in?. Magdalena Kap?an

 • Polskie odmiany: Malina czarna ‘Litacz’ - Dr in?. Agnieszka Orze?, dr in?. Katarzyna Krl

 • Szk?karstwo brytyjskie i jego problemy - Wojciech Grka

 • Z kraju: 50-lecie Szk?ki Byczkowscy - Wojciech Grka

 • Dziwna zima? - Dr in?. Wies?aw Szyd?o, dr in?. Andrzej Pacholczak

 • Mechaniczne usuwanie chwastw w szk?kach gruntowych - Anna Wilczy?ska

 • Szk?karski Hyde Park: Dziedzictwo przyrodnicze - Iwona Bigo?ska

 • Targi, wystawy, konferencje
powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.