Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

sad24.pl

warzywa.pl

 

Szukaj: w roku:Numer: 01/1998

NOWE PODKŁADKI DLA ŚLIW?Asortyment podkładek śliw w Polsce jest bardzo ograniczony. W zasadzie w produkcji używane są tylko dwie siewki: ałyczy i Węgierki Wangenheima. W naszych szkółkach prawie w ogóle nie ma natomiast śliw na podkładkach wegetatywnych. Jedynie sporadycznie można napotkać w obrocie szkółkarskim drzewa szczepione na St. Julien A lub GF 655/2.
czytaj


Numer: 01/1998
NA SŁOWACJIUprawy sadownicze na Słowacji zajmują około 8000 ha. W porównaniu z Polską to niewiele, ale u naszych południowych sąsiadów jest i tak sporo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Przekonała mnie o tym wycieczka podkarpackich sadowników i szkółkarzy, z którymi byłem na Słowacji latem ubiegłego roku. Dla naszych szkółkarzy interesujące może wydać się to, co robi Instytut Badawczy Sadownictwa i Roślin Ozdobnych w Bojnicach k. Prievidzy, oraz to, co znajduje się w Ostraticach niedaleko miejscowości Partiznske.
czytaj


Numer: 01/1998
ODCHWASZCZANIE SZKÓŁEKJedyną korzyścią, jaka może wynikać z występowania chwastów w szkółce, ale tylko okulantów i wyłącznie jesienią, jest przyspieszenie zakończenia wzrostu i wegetacji drzewek. Może to być korzystne w przypadku odmian, które z natury rosną bardzo długo w szkółce i nie są w związku z tym właściwie przygotowane do zimy (np. okulanty odmiany Elstar).
czytaj


Numer: 01/1998
W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ - KWALIFIKACJA SADOWNICZEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGOTrwają przygotowania do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Porównuje się systemy nasienne, przepisy prawne, szczegółowe wymagania i rozwiązania organizacyjne. Komisja UE pozytywnie oceniła polskie ustawodawstwo nasienne oraz nasz system kwalifikacji. Poważne zmiany czekają jednak nasze szkółkarstwo roślin sadowniczych. Jednym z problemów jest duże rozdrobnienie produkcji szkółkarskiej, nie spotykane w krajach UE. W 1997 r. produkcją roślin sadowniczych zajmowało się w Polsce 931 gospodarstw (o 18 mniej niż w 1996 r.) na powierzchni 679 ha. Z tego aż 611 szkółek (65%) zajmowało powierzchnię nie większą niż 0,5 ha.
czytaj


Numer: 01/1998
IDZIE NOWE

OGÓLNE

Związek Szkółkarzy Polskich zyskał, po 6 latach istnienia, 113 członków. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to o kolejnych kilku więcej. Choć liczba ta stale rośnie, niektórzy wciąż uważają ZSP za organizację elitarną. Nawet w jej gronie są osoby, które zdają się podzielać taką opinię. Można się było o tym przekonać podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Związku (listopad 1997 r.) służącego przede wszystkim wyborowi nowych władz. Prezesem został Szczepan Marczyński, który stwierdził, iż elitarność rozumie jako produkowanie dobrego materiału szkółkarskiego. Podkreślił, że ZSP jest otwarty na wszystkich oferujących taki właśnie towar. Jednocześnie dodał, iż przewiduje dalsze rozrastanie się organizacji.
czytaj


Numer: 01/1998
WOKÓŁ GROOT GROEN, część II - W JEDNOŚCI SIŁA

ROŚLINY OZDOBNE

Holenderska miejscowość Zundert powinna się kojarzyć nie tylko z wystawą Groot Groen (ogólnie o niej pisaliśmy w poprzednim numerze - red.) czy innymi, większymi niż w Boskoop szkółkami, ale także z odmiennym sposobem myślenia i podejściem do zdobywania rynku.
czytaj


Numer: 01/1998
NOWOŚCI PLANTARIUM '97

ROŚLINY OZDOBNE

Jak zwykle, także i podczas ostatnich międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium (ogólnie o nich - w ''Szkółkarstwie'' 4/97) odbyły się dwa swoiste konkursy. W pierwszym jury, złożone z holenderskich specjalistów w dziedzinie hodowli drzew, krzewów i bylin, oceniało nowe odmiany, które zostały wiosną zgłoszone organizatorom targów, a jednocześnie wstępnie zaakceptowane przez ww. jurorów.
czytaj


Numer: 01/1998
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY BUKSZPANU

ROŚLINY OZDOBNE

czytaj


Numer: 01/1998
DRZEWO Z PODTEKSTEM

ROŚLINY OZDOBNE

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) wydaje się drzewem, wokół którego najłatwiej byłoby dziś zbudować ''marketingową ideologię''. Innymi słowy - gdyby istniała w Polsce jakaś strategia wspólnego promowania niedocenianych produktów szkółkarskich - mógłby on znaleźć się na czele listy roślin najbardziej pożądanych przez konsumentów.
czytaj


Numer: 01/1998
DRZEWO ROKU 1998 - BUK, część I

ROŚLINY OZDOBNE

Znane jest około 10 gatunków buka, w tym: buk karbowany (Fagus crenata Bl.) i buk japoński (F.japonica Maxim.) występujące w Japonii, buk Englera (F. engleriana Seem.) - w Chinach, buk amerykański (F. grandifolia Ehrh.) - w Ameryce Północnej, buk wschodni (F. orientalis Lipsky) - w Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz na Półwyspie Krymskim i na Kaukazie, buk pospolity (F. sylvatica L.) - w przeważającej części Europy. W Polsce najważniejszy jest ten ostatni gatunek. Pozostałe, jako pojedyncze okazy, rosną u nas w niektórych arboretach i ogrodach botanicznych.
czytaj


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.