Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

sad24.pl

warzywa.pl

 

Szukaj: w roku:Numer: 02/2000

PRAWDA O PODKŁADCE 'P22''P 22' jest wyhodowaną w Polsce podkładką dla jabłoni, otrzymaną ze skrzyżowania 'Antonówki' z 'M 9'. Odznacza się słabą siłą wzrostu, pod tym względem klasyfikuje się ją pomiędzy 'M 9' a 'M 27', przy czym jest od nich znacznie odporniejsza na mróz. Ta ostatnia cecha czyni ją szczególnie przydatną do warunków dosyć surowego klimatu Europy Środkowowschodniej.
czytaj


Numer: 02/2000
DOKARMIANIE JABŁONI W SZKÓŁKACHZalecenia dotyczące nawożenia szkółek opierają się na badaniach prowadzonych jeszcze w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu zmieniły się wymagania jakościowe co do materiału szkółkarskiego. Poza tym pojawiły się nowe odmiany oraz technologie produkcji drzewek, co nie pozostało bez wpływu na potrzeby pokarmowe jabłoni.
czytaj


Numer: 02/2000
PODKŁADKI DLA CZEREŚNI W POLSCE I NA ŚWIECIE, część IIW pierwszej części autor opisał typy czereśni ptasiej i antypki rozmnażane generatywnie oraz wegetatywnie. W tej znajdują się opisy mieszańców międzygatunkowych z rodzaju Prunus — red.
czytaj


Numer: 02/2000
STATUS ODMIANNa tegorocznej, urządzonej 21 i 22 lutego w Rytrze, konferencji szkoleniowej Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego mówiono m.in. o kierunkach rozwoju produkcji sadowniczej oraz ochronie prawnej odmian.
czytaj


Numer: 02/2000
PODATEK VAT W ROLNICTWIE

OGÓLNE

Wciąż jeszcze, stosownie do przepisów ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), produkcja w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa jest zwolniona od podatku VAT. W czerwcu ubiegłego roku został jednak wniesiony do Sejmu RP projekt rządowy, który zawierał przepisy wdrażające pierwszy etap opodatkowania VAT-em tych działów.
czytaj


Numer: 02/2000
DRZEWO ROKU 2000 - BRZOZA, część I

ROŚLINY OZDOBNE

W Polsce brzoza, kojarzona zwykle z brzozą brodawkowatą, uważana jest często za najpiękniejsze drzewo rodzime. O jej oryginalnej, białej barwie kory, a poprawniej martwicy korkowej*, decyduje trójterpen betulinol (w korze znajduje się także m.in. glukozyd betulina). Charakterystyczne dla niektórych gatunków brzóz blaszkowate złuszczanie się zewnętrznych warstw kory możliwe jest dzięki naprzemiennemu ułożeniu grubo- i cienkościennych warstw korka.
czytaj


Numer: 02/2000
U "BRATANKÓW"

ROŚLINY OZDOBNE

Węgierskie szkółkarstwo roślin ozdobnych przeszło w ciągu ostatnich lat znaczne przeobrażenia będące wynikiem przemian gospodarczych. Doszło do prywatyzacji zakładów produkujących drzewa i krzewy, powstały nowe punkty sprzedaży, ożywiono wymianę handlową z Zachodem. Jednocześnie wiele jest jeszcze do zrobienia.
czytaj


Numer: 02/2000
NOWOCZESNOŚĆ W AMERLANDZIE

ROŚLINY OZDOBNE

Okolice Oldenburga leżącego w Ammerlandzie to obecnie wiodący pod względem dynamiki rozwoju szkółkarski region w Niemczech. Znajduje się tam około 350 gospodarstw produkujących drzewa i krzewy oraz byliny. Uprawy te zajmują ponad 2700 ha, czyli 10% ogólnej powierzchni niemieckich szkółek roślin ozdobnych.
czytaj


Numer: 02/2000
PORZECZKA KRWISTA

ROŚLINY OZDOBNE

Wśród licznych gatunków z rodzaju Ribes, obejmującego porzeczki oraz agresty, znane są i takie, które mogą być wykorzystywane jako rośliny ozdobne. Jednym z nich jest porzeczka krwista (Ribes sanguineum) oraz odmiany wywodzące się od niej. Odmiany ozdobne tej porzeczki są godne polecenia do nasadzeń w osiedlach mieszkaniowych, na działkach i w ogrodach przydomowych.
czytaj


Numer: 02/2000
WIOSENNE PROBLEMY Z BYLINAMI

ROŚLINY OZDOBNE

Problemy te dotyczą szkółek roślin ozdobnych i upraw amatorskich. Obserwacje prowadzone w szkółkach oraz listy i telefony od nabywców bylin wskazują, że zamieranie tych roślin po zimie jest częste, a w następstwie dochodzi do rozprzestrzeniania się chorób w nasadzeniach. Straty mogą sięgać około 15%.
czytaj


Numer: 02/2000
SZKÓŁKARZE LAUREATAMI AGROLIGI '99

ROŚLINY OZDOBNE

czytaj


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.