Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

sad24.pl

warzywa.pl

 

Szukaj: w roku:Numer: 04/2000

SIEWKI 'WĘGIERKI WIEDEŃSKIEJ' I 'ERUNI' JAKO PODKŁADKI DLA ŚLIWW "Szkółkarstwie" 1/98 Autor zamieścił informacje o próbie zastosowania siewek 'Węgierki Wiedeńskiej' i 'Eruni' do produkcji drzewek śliw. Tym razem przedstawia wyniki badań szkółkarskich nad tymi podkładkami (red.).
czytaj


Numer: 04/2000
KIERUNKI ZMIAN W REJESTRZE ODMIAN JABŁONIAnalizując sadownictwo na świecie można zauważyć, że co jakiś czas wchodzą do uprawy nowe odmiany szybko zdobywające sobie miejsce na rynku owocowym. Dzieje się tak dlatego, że dotychczas nie udało się otrzymać odmiany idealnej, spełniającej oczekiwania zarówno producentów, jak i konsumentów. Intensywne prace hodowlane prowadzone na całym świecie dostarczają rocznie dziesiątek odmian, które pod wieloma względami przewyższają uprawiane do tej pory. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że proces ten jest ciągły i potrwa dopóty, dopóki będzie się produkować owoce. Duże przeobrażenia zachodzące w ostatnich latach również w polskim sadownictwie dotyczą m.in. doboru odmian. Właśnie ten czynnik wydaje się najistotniejszy dla przyszłych wyników produkcyjnych.
czytaj


Numer: 04/2000
DOBÓR PODKŁADEK DLA JABŁONIDobór podkładek, podobnie jak odmian, przeznaczonych do zakładania nowoczesnych sadów powinien być dostosowany do naszych warunków glebowo-klimatycznych. Na przykład, do zakładania sadów jabłoniowych na glebach płowych (przeważających w Polsce) nie nadają się drzewka szczepione na podkładkach typowo karłowych: 'M 9', 'P 22' czy 'P 59'. Jabłonie na tych podkładkach posadzone na glebach słabych, nienawadnianych, będą bowiem odczuwać niedobór wody w okresach dłuższej pogody bez opadów i rodzić owoce gorszej jakości. Na takich glebach — lżejszych, mniej zasobnych w próchnicę — lepsze rezultaty dadzą podkładki półkarłowe: 'M 26', 'P 60', 'P 14' czy 'M 7', które są również wskazane, gdy zajdzie konieczność założenia sadu na terenach niżej położonych. Podkładki karłowe — 'M 9' i jej podklony oraz 'P 22', 'P 59', 'P 16', czy nawet 'P 2' — polecane są natomiast w przypadku gleb żyźniejszych.
czytaj


Numer: 04/2000
NIEPOSPOLITE KRZEWY Z RODZINY RÓŻOWATYCH

ROŚLINY OZDOBNE

Przedstawione poniżej gatunki rzadko spotyka się w ofercie krajowych szkółek. Tymczasem są to krzewy o dużej wartości zdobniczej, w większości łatwo adaptujące się do niekorzystnych warunków glebowych. Warto więc zwrócić na nie uwagę, a być może i włączyć do produkcji, poszerzając w ten sposób szkółkarską ofertę roślin ozdobnych.
czytaj


Numer: 04/2000
STREFY KLIMATYCZNE DLA UPRAWY DRZEW I KRZEWÓW W POLSCE

ROŚLINY OZDOBNE

W chłodnym klimacie naszego kraju najważniejszym czynnikiem ograniczającym możliwości uprawy wielu gatunków i odmian drzew oraz krzewów obcego pochodzenia są mrozy zimowe, a także wczesne (już we wrześniu) i późne (nawet w czerwcu) przymrozki. Polska należy do grupy kilkunastu najchłodniejszych krajów świata, toteż musimy się liczyć ze znacznie uboższym doborem drzew i krzewów w porównaniu z państwami zachodniej oraz południowej Europy. Dodatkowym ograniczeniem jest u nas przejściowy — między atlantyckim i kontynentalnym — klimat, ogólnie niekorzystny dla uprawy omawianej grupy roślin, z uwagi na jego zmienność, zarówno w miesiącach, jak i w latach. Okresowo występują zimy "syberyjskie" lub łagodne, albo nietypowe (np. z ociepleniem w styczniu bądź lutym, a silnymi mrozami w listopadzie i w marcu). Szczególnie niebezpieczne są duże dobowe wahania temperatury w marcu. Zdarzają się lata suche, rzadziej deszczowe. Zarówno ekstremalna temperatura zimowa, jak i zmienność pogody w okresie wegetacyjnym, a zwłaszcza wahania temperatury, powodują zakłócenia we wzroście i rozwoju, a często poważne uszkodzenia roślin.
czytaj


Numer: 04/2000
DOLINA DUNAJU

ROŚLINY OZDOBNE

Szkółkarstwo austriackie nie wyróżnia się w Europie niczym szczególnym, dlatego też nie jest u nas zbyt znane. W lepszym zrozumieniu jego pozycji mogła pomóc ubiegłoroczna wycieczka szkoleniowa Związku Szkółkarzy Polskich (z której spostrzeżenia dotyczące Węgier i Czech przedstawiłam w poprzednich numerach). Wprawdzie obejmowała zaledwie dwa przedsiębiorstwa w Austrii — i to zajmujące się nie tylko produkcją, lecz również handlem detalicznym (Starkl oraz Praskac) — ale mimo wszystko spostrzeżenia ich właścicieli były interesujące dla polskich szkółkarzy. Dotyczyły bowiem m.in. Unii Europejskiej.
czytaj


Numer: 04/2000
FYTOFTOROZA CISA

ROŚLINY OZDOBNE

Po raz pierwszy tę nową chorobę cisa stwierdzono w krajowych nasadzeniach w 1999 r. Wykryto ją w 3 szkółkach usytuowanych w różnych rejonach Polski (materiał do nasadzeń pochodził z importu), a straty wynikające z jej występowania dochodziły do kilku procent.
czytaj


Numer: 04/2000
NIE ŻAŁOWAĆ INFORMACJI

ROŚLINY OZDOBNE

Zrzeszeni w Związku Szkółkarzy Polskich producenci ozdobnego materiału szkółkarskiego coraz bardziej doceniają rolę uczestniczenia nie tylko w profesjonalnych targach i wystawach, gdzie przede wszystkim nawiązuje się kontakty z kupcami hurtowymi, ale i w imprezach z założenia przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Udział w tych ostatnich daje bowiem możliwość promocji i zainteresowania potencjalnych nabywców roślinami oraz wykorzystaniem ich w bardziej atrakcyjny sposób niż odbywa się to w większości punktów sprzedaży detalicznej.
czytaj


Numer: 04/2000
NAJGROŹNIEJSZE SZKODNIKI BRZOZY I ICH ZWALCZANIE

ROŚLINY OZDOBNE

Brzozy atakowane są przez wiele owadów, jednak w artykule opisujemy tylko te szkodniki, które stwarzają zagrożenie dla roślin uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych.
czytaj


Numer: 04/2000
DRZEWO ROKU 2000 - część III. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA

ROŚLINY OZDOBNE

Brzoza, przede wszystkim brodawkowata (Betula pendula), ściśle związana z polskim krajobrazem (fot. 1) i kulturą ludową, oprócz walorów ozdobnych, ma też duże znaczenie w leśnictwie, przemyśle drzewnym, meblarstwie, medycynie i kosmetyce. Prawdopodobnie dlatego, że gatunek ten długo traktowano jako chwast leśny, drzewostany brzozowe w Polsce zajmują obecnie tylko około 300 tys. hektarów, a zapas grubego drewna ocenia się na 30 mln m3 (3% ogólnych zasobów). Drewno brzozowe często używane jest na opał, gdyż występujące w nim wysokokaloryczne substancje tłuszczowe i terpenowe sprawiają, że pali się dobrze, nawet gdy jest mokre. Znajduje też zastosowanie w produkcji sklejki oraz w przemyśle celulozowo-papierniczym.
czytaj


Numer: 04/2000
WYSTAWA Z ZAMKIEM W TLE

ROŚLINY OZDOBNE

Od 29 czerwca do 2 lipca ponad 40 firm i instytucji uczestniczyło w Festiwalu Architektury i Sztuki dla Ogrodów oraz wystawie szkółkarskiej, zorganizowanych w tym roku po raz pierwszy na tarasach zamku w Pszczynie.
czytaj


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.