Choroby wiciokrzewu oraz suchodrzewu

Autor: dr Adam Wojdyła

Archiwum Szkółkarstwa

Zamieranie liści

Objawy. Sprawcą choroby jest grzyb Insolibasidium deformans (stadium konidialne Glomopsis lonicerae). Wiosną na porażonych liściach pojawiających się pędów widoczne są żółte plamy. Niekiedy powierzchnia przebarwień jest pomarszczona, czasami obserwuje się także rolowanie blaszek liściowych (fot. 1).

FOT. 1. ZAMIERANIE LIŚCI WICIOKRZEWU

W ciągu kilkunastu dni plamy ciemnieją i stają się żółtobrązowe. Nerwy główne znajdujące się w ich obrębie pozostają zielone aż do chwili, gdy plamy zmienią zabarwienie na brązowe (fot. 2).

FOT. 2. DEFORMACJA LIŚCI ORAZ ZARODNIKOWANIE GRZYBA INSOLIBASIDIUM DEFORMANS

Na młodych liściach, wokół przebarwień widoczna jest delikatna, żółta obwódka, która z czasem staje się coraz bardziej widoczna. Plamy na liściach stopniowo się powiększają, niekiedy łączą się z sobą tworząc większe powierzchnie, następnie brązowieją, zasychają, a tkanki w ich obrębie lub całe liście ulegają deformacji. Zwykle silnie porażone liście przedwcześnie opadają. Czasami grzybnia przerasta niezdrewniałe pędy powodując ich zamieranie. W sprzyjających rozwojowi grzyba warunkach pogodowych dochodzi, w ciągu całego okresu wegetacyjnego, do porażania kolejnych, pojawiających się liści. W miejscu plam, szczególnie na dolnej stronie liści, formowane są bazydiospory (zarodniki podstawkowe). Ich powstawaniu i uwalnianiu sprzyja duża wilgotność powietrza (ponad 95%), a więc częste opady deszczu oraz temperatura 14–21oC, przy czym zarodniki mogą być uwalniane już w temperaturze 5oC. Od zakażenia liści do wystąpienia pierwszych objawów upływa zwykle 8 dni.
Latem i na początku jesieni, na dolnej stronie liści w miejscu plam pojawia się zbity, watowaty, biały nalot grzybni i zarodników konidialnych (fot. 2). Konidia występują pojedynczo lub w grupach, czasami, choć bardzo rzadko, także na górnej stronie liścia. (W warunkach laboratoryjnych stwierdzono, że zarodniki te nie są zdolne do zakażania roślin, a ich rola w cyklu rozwojowym grzyba dotychczas nie jest poznana.) Zimujące na opadłych liściach bazydiospory stanowią wiosną źródło infekcji pierwotnych. Wśród gatunków z rodzaju Lonicera istnieje zróżnicowanie w podatności na chorobę. Jednak najczęściej uprawiane w naszych warunkach L. caprifolium oraz L. tatarica należą do stosunkowo wrażliwych.
Zapobieganie i zwalczanie. – Usuwać i palić silnie porażone pędy, a jesienią opadłe liście. – Wiosną, z chwilą pojawienia się nowych liści, rośliny opryskiwać dwukrotnie co 10 dni jednym z fungicydów: Baycor 300 EC (0,2%), Bravo 500 SC (0,2%), Clortosip 500 SC (0,2%), Domark 100 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Saprol 190 EC (0,15%), Score 250 EC (0,05%) albo różnymi formami fungicydów Dithane lub Penncozeb w stężeniu 0,2–0,35%. Zabiegi należy powtarzać po opadach deszczu.

Mączniak prawdziwy

Objawy. Choroba wywoływana jest przez grzyby Microsphaera caprifoliacearum, M. lonicerae. Na górnej stronie porażonych liści pojawiają się pojedyncze plamy delikatnego, białego nalotu, często łączące się ze sobą i pokrywające całą powierzchnię blaszek liściowych (fot. 3). Czasami nalot widoczny jest także na dolnej stronie liści oraz na najmłodszych, zielonych pędach. Częste opady deszczu, bardzo duża wilgotność powietrza, zwłaszcza nocą (rosa), sprzyjają nasileniu objawów chorobowych. W połowie lata, szczególnie przy bezdeszczowej, słonecznej pogodzie utrzymującej się przez dłuższy czas, nalot grzybni zanika, a w miejscach tych pojawiają się ciemnofioletowe do brązowych, drobne, liczne plamy.

FOT. 3. MĄCZNIAK PRAWDZIWY SUCHODRZEWU

Grzyb zimuje głównie w formie otoczni (owocników stadium doskonałego) na liściach. Wiosną uwalniane zarodniki workowe po raz pierwszy zakażają roślinę. Na powierzchni porażonych tkanek rozwija się, zapuszczając ssawki do komórek skórki, luźna, pajęczynowata grzybnia z nielicznymi trzonkami i zarodnikami konidialnymi. Te ostatnie przenoszone są z prądami powietrza na sąsiednie rośliny, które zakażają. Na powierzchni grzybni mogą być widoczne ciemnobrązowe lub czarne otocznie.
Zapobieganie i zwalczanie. – Wycinać silnie porażone pędy. – Po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych rośliny opryskiwać dwukrotnie co 10 dni jednym z fungicydów: Baycor 300 EC (0,2%), Nimrod 250 EC (0,2%), Rubigan 12 EC (0,03%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%), Saprol 190 EC (0,15%), Score 250 EC (0,05%) lub biopreparatami BioBlatt 25 EC (0,15%) i Bioczos. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Plamistość liści

Objawy. Choroba powodowana jest przez grzyby: Cercospora antipus, C. lonicerae, Guignardia lonicerae, Kabatia lonicerae, Marssonina lonicerae, Septoria sambucina.
Na górnej stronie zainfekowanych liści pojawiają się pojedyncze, ciemnobrązowe, suche, okrągłe plamy o średnicy około 0,5 cm. Wraz z rozwojem patogenów plamy powiększają rozmiary — ich średnica dochodzi niekiedy do 2 cm. Poczynając od środka zmieniają zabarwienie na jasnobrązowe. Z czasem pozostaje tylko ciemnobrązowa 1–2-milimetrowa obwódka (fot. 4). Niekiedy przebarwienia zlewają się z sobą, a liść ulega deformacji. Przy silnym porażeniu żółkną tkanki wokół plam, a liście zamierają. Na powierzchni chorych tkanek widoczne są czarne skupienia zarodników grzyba.

FOT. 4. PLAMISTOŚĆ LIŚCI WICIOKRZEWU

Zarodniki te rozprzestrzeniają się z kroplami wody w czasie opadów deszczu lub przenoszone są przez owady na sąsiednie rośliny. Grzyb zimuje na chorych roślinach lub opadłych liściach. Wiosną, z chwilą pojawienia się nowych liści, zakaża je.
Zapobieganie i zwalczanie. – Po zauważeniu objawów chorobowych rośliny opryskać jednym z fungicydów: Bravo 500 SC (0,2%), Clortosip 500 SC (0,2%), Domark 100 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Sarfun 500 SC* (0,1%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%), Score 250 EC (0,05%).

Zamieranie pędów

Objawy. Chorobę tę powodują grzyby Phoma festucae i Botrytis cinerea. Na różnej wysokości porażonego pędu wiciokrzewu pojawiają się brązowe, powiększające się plamy. Z chwilą, gdy obejmą one cały obwód pędu, liście znajdujące się powyżej żółkną, więdną i zamierają. Na powierzchni nekrozy widoczne są czarne punkty lub szary, pylący nalot zarodników grzyba.
Zarodniki konidialne uwalniane z piknidiów (P. festucae) lub z trzonków konidialnych (B. cinerea) przenoszone są z wodą — podczas opadów, nawadniania — lub prądami powietrza na sąsiednie pędy i zakażają je. Duże zagęszczenie roślin oraz pędów sprzyja nasileniu objawów chorobowych.
Zapobieganie i zwalczanie. – Wycinać i palić porażone pędy. – Rośliny opryskać jednym z fungicydów: Bravo 500 SC (0,2 %), Clortosip 500 SC (0,2%), Rovral Flo 255 SC (0,2%), Sarbrawit 530 SC (0,25%), Sarfun 500 SC* (0,1%), Topsin M 70 WP (0,08%).
* preparat w trakcie rejestracji

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.