Najczęściej występujące choroby brzozy

Autor: Adam Wojdyła

Archiwum Szkółkarstwa

Antraknoza brzozy

Objawy. Pierwsze symptomy pojawiają się wiosną na dolnych liściach — wkrótce po ich rozwinięciu się. Na obu stronach blaszki widoczne są drobne, liczne, ciemnobrązowe, okrągłe w zarysie, o postrzępionych brzegach plamy (fot. 1), które szybko się powiększają. Tkanki wokół plam żółkną, a liście opadają. Niekiedy opadają nawet liście tylko częściowo zżółknięte.

FOT. 1. ANTRAKNOZA – OBJAWY WIDOCZNE NA GÓRNEJ I DOLNEJ STRONIE LIŚCIA

Cykl rozwojowy. Na dolnej stronie blaszek liściowych — w miejscu plam — formują się liczne, brązowe acerwulusy stadium zarodnikowania konidialnego grzyba Discula betulina, syn. Gloeosporium betulinum, G. betulicola — sprawcy choroby. Uwalniane zarodniki wraz z prądami powietrza przenoszone są na sąsiednie rośliny i zakażają je.
Zapobieganie i zwalczanie. Należy usuwać i palić opadłe liście. Po wystąpieniu objawów chorobowych trzeba opryskiwać rośliny 2-, 3-krotnie, co 7–10 dni, używając przemiennie preparatów: Domark 100 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Score 250 EC (0,05%), następnie Bravo 500 SC (0,2%), Clortosip 500 SC (0,2%), po czym Rovral Flo 255 SC (0,2%), w dalszej kolejności Sarbrawit 530 SC (0,25%), Sarfun 500 SC (0,1%), Topsin M 70 WP (0,1%) lub różnych form Dithane oraz Penncozebu w stężeniu 0,2–0,35%.

Czarna plamistość brzozy

Objawy. Na liściach pojawiają się jasnobrązowe, okrągłe, o ciemnobrązowych brzegach plamy, których średnica waha się od 4 do 6 mm, i które często łączą się z sobą. Chore liście przedwcześnie żółkną i opadają (fot. 2).

FOT. 2. CZARNA PLAMISTOŚĆ WIDOCZNA NA DOLNEJ I GÓRNEJ STRONIE LIŚCIA

Cykl rozwojowy. Na górnej stronie blaszki liściowej, w miejscu plam, formowane są ciemnobrązowe, trudno dostrzegalne gołym okiem, płaskie acerwulusy stadium konidialnego grzyba Marssonina betulae wywołującego chorobę. Uwolnione zarodniki przenoszone są wraz z kroplami wody lub przez owady na sąsiednie liście i zakażają je. Grzyb zimuje w opadłych liściach.
Zapobieganie i zwalczanie. Z nasadzeń usuwać i palić opadłe liście. Po wykryciu objawów chorobowych należy opryskiwać rośliny 2-, 3-krotnie, co 7–10 dni, przemiennie fungicydami z poszczególnych grup: Bravo 500 SC (0,2%), Clortosip 500 SC (0,2%), następnie Domark 100 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Score 250 EC (0,05%), po czym Mirage 450 EC (0,05%), Sportak 450 EC (0,05%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%), w dalszej kolejności Sarfun 500 SC (0,1%), Topsin M 70 WP (0,1%) lub różnymi formami Dithane lub Penncozebu w stężeniu 0,2–0,35%.

Mączniak prawdziwy brzozy

Objawy. Na dolnej stronie liści pojawiają się pojedyncze, białe, pajęczynowate plamy o średnicy około 0,5 cm. Często łączą się one z sobą pokrywając całą powierzchnię blaszki liściowej. Na ich powierzchni formowane są liczne, jasnobrązowe, a następnie czarne, 0,2–0,4-milimetrowe otocznie — kleistotecja (fot. 3).

FOT. 3. DOLNA STRONA LIŚCIA Z WIDOCZNĄ GRZYBNIĄ I KLEISTOTECJAMI PHYLLACTINIA GUTTATA

Cykl rozwojowy. Znajdujący się na dolnej stronie liści nalot to grzybnia wraz z nielicznymi trzonkami i zarodnikami konidialnymi grzyba Phyllactinia guttata. Rozwija się ona międzykomórkowo zapuszczając ssawki do komórek miękiszu, skąd czerpie składniki pokarmowe. Przez aparaty szparkowe wyrastają na zewnątrz strzępki grzybni. Uwolnione zarodniki przenoszone są na sąsiednie rośliny i zakażają je. Częste opady deszczu sprzyjają nasileniu objawów chorobowych. Zimują otocznie na opadłych liściach.
Zapobieganie i zwalczanie. Jesienią należy grabić i palić opadłe liście. Po wykryciu objawów chorobowych trzeba rośliny opryskiwać 2-, 3-krotnie jednym z fungicydów: Amistar 250 EC (0,1%) lub Discus 500 WG (0,03%), Domark 100 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Score 250 EC (0,05%), Systhane 125 EC (0,03%), następnie Nimrod 25 EC (0,2%), Rubigan 12 EC (0,03%), po czym Saprol 190 EC (0,15%), w dalszej kolejności Mirage 450 EC (0,05%), Sportak 450 EC (0,05%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%).

Rdza brzozy

Objawy. Od połowy lata na dolnej stronie liści pojawiają się liczne, pomarańczowe brodawki. Na górnej stronie, w obrębie brodawek, tworzą się chlorotyczne, później żółte, a następnie brązowe, zasychające plamy (fot. 4). Jesienią, obok istniejących już pomarańczowych brodawek, pojawiają się dodatkowo inne — brązowe.

FOT. 4. UREDINIA MELAMPSORIDIUM BETULINUM NA DOLNEJ ORAZ PLAMISTOŚĆ NA GÓRNEJ STRONIE LIŚCIA

Cykl rozwojowy. Grzyb Melampsoridium betulinum — wywołujący chorobę — jest rdzą dwudomową, pełnocyklową, która na igłach modrzewia wytwarza spermacja (zarodniki płciowe) oraz ecjospory (zarodniki dokonujące wtórnych infekcji — wiąże się z nimi zmiana żywiciela), natomiast na brzozie uredospory (letnie zarodniki infekcyjne) i teliospory (zarodniki przetrwalnikowe).
Wiosną, na igłach modrzewia, pojawiają się ecja o powierzchni 1,5 x 1 mm i wysokości 0,5 mm. Uwalniane z nich ecjospory zakażają liście brzozy, na których w połowie lata widoczne są pomarańczowe skupienia zarodników — uredinia — o średnicy około 0,5 mm. Formujące się w nich uredospory ponownie zakażają liście brzozy. Przy sprzyjających warunkach otoczenia, a szczególnie, gdy temperatura wynosi 20–25°C, od tego momentu do pojawienia się nowych skupisk urediniospor upływa około 2 tygodni. Cykl ten może się wielokrotnie powtarzać aż do jesieni. Jesienią, obok uredinii, pojawiają się ciemnobrązowe telia. Grzyb zimuje na opadłych liściach, a wiosną teliospory kiełkują w podstawkę, na której formowane są i uwalniane bazidiospory — zarodniki zakażające igły modrzewia. Zimować mogą również uredinia, z których uwalniane wiosną zarodniki zakażają liście brzozy z pominięciem pierwszego gospodarza.
Zapobieganie i zwalczanie. Jesienią należy usuwać i palić opadłe liście. Nie powinno się zakładać szkółki obok plantacji modrzewia. Po wykryciu objawów na modrzewiu lub brzozie należy kilkakrotnie opryskiwać rośliny, co 10 dni, przemienie fungicydami z poszczególnych grup stosując: Amistar 250 EC (0,1%), Discus 500 WG (0,03%), Bayleton 5 WP (0,2%), Bumper 250 EC (0,05%), Score 250 EC (0,05%), następnie Saprol 190 EC (0,15%), po czym różne formy Dithane i Penncozebu w stężeniu 0,2–0,35%.

Zamieranie pędów

Objawy. Na pędzie — zazwyczaj w miejscu zranienia — pojawiają się ciemnobrązowe, zapadnięte plamy stopniowo obejmujące cały jego obwód. W obrębie nekrotycznych plam kora pęka odsłaniając drewno (fot. 5). Część pędu znajdująca się powyżej ma ograniczony wzrost i stopniowo zamiera.

FOT. 5. ZAMIERANIE PĘDÓW POWODOWANE PRZEZ PHOMOPSIS SP.

Cykl rozwojowy. W korze chorych tkanek formowane są czarne piknidia (owocniki stadium konidialnego) grzyba Phomopsis sp. — których ujście widoczne jest nad powierzchnią kory. Zarodniki konidialne uwalniają się szczególnie podczas deszczu lub deszczowania szkółki i, wraz z kroplami wody lub przy udziale owadów, przenoszone są na sąsiednie pędy. Tam dokonują zakażenia. Drogą infekcji są najczęściej miejsca uszkodzenia pędów powstałe w czasie żerowania owadów, gradobicia lub prowadzenia prac pielęgnacyjnych.
Zapobieganie i zwalczanie. Należy wycinać chore pędy, a rośliny opryskać jednym z fungicydów: Sarfun 500 SC (0,1%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%), Topsin M 70 WP (0,1%).

 

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.