Najlepsze nowości Plantarium ’98

Autor: Alicja Cecot

Archiwum Szkółkarstwa

Co roku, przy okazji Plantarium, profesjonalne jury ocenia odmiany drzew, krzewów, a także bylin, wcześniej zgłoszone i zakwalifikowane do grupy ”nowości”, i wybranym przyznaje medale – złote, srebrne oraz brązowe. Podczas ostatnich międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium, które, jak zwykle, odbyły się w holenderskiej miejscowości Boskoop (ogólnie o nich pisałam w ”Szkółkarstwie” 4/98), jurorzy mieli do oceny ponad 60 taksonów. Wyróżnili dwadzieścia pięć. Spośród nich przedstawię niektóre, pomijając zwłaszcza mniej znane wrażliwe na mróz byliny.

Grand Prix

Za najlepszą nowość uznano m i l i n p o ś r e d n i – Campsis x tagliabuana 'I n d i a n S u m m e r’. Szczególnie atrakcyjne u tej odmiany jest to, że kwitnie ona w bardzo młodym wieku – większość jednorocznych okazów wytwarza kwiaty. Pnącze to rośnie wolno – ostatecznie osiąga do 4 m wysokości. Kwiaty mają długość do 8 cm, a średnicę 5-6 cm i piękną, jasnopomarańczową barwę (fot. 1). Pojawiają się obficie od lipca do września.

Fot. 1. Milin pośredni 'Indian Summer’

Holenderska firma Fa. H. J. M. Knijf en Zn., która wyselekcjonowała tę przebojową odmianę, uprawia ją od 4 lat (rozmnaża w lutym przez szczepienie). Pnącze to, podobnie jak inne miliny, nie jest całkowicie odporne na mróz – szczególnie starannego okrycia na zimę wymagają jednoroczne rośliny.

Złote medale

J a ł o w i e c p ł o ż ą c y (Juniperus horizontalis) ’ L i m e G l o w’ jest karłowym mutantem amerykańskiej odmiany Andorra Compact. Wyróżniono go za pokrój oraz niespotykaną u tego gatunku, ciemnożółtą barwę igieł (fot. 2).

Fot. 2. Jałowiec płożący 'Lime Glow’

R ó ż a 'R u i o z e e’ (O v a t i o n P i n k) jest średniej wielkości odmianą, klasyfikowaną do kategorii „róże patiowe”. Jurorzy docenili u Ovation Pink kolorystykę kwiatów (ich ładny kontrast z liśćmi), a przede wszystkim to, że są one duże, a zarazem liczne ( fot. 3). Do tej pory odmiany róż patiowych miały albo małe kwiaty wytwarzane obficie, albo duże, ale nieliczne. Hodowcą jest holenderska firma De Ruiter’s New Roses International.

Fot. 3. Róża 'Ruiozee’ (Ovation Pink)

P o w o j n i k (Clematis) 'P i i l u’ to dwubarwna odmiana (fot. 4). Pnącze osiąga wysokości do 12 m. Kwiaty są duże, pojawiają się obficie w maju i w czerwcu, już u młodych roślin (jednoroczne okazy kwitną na całej długości pędu).

Fot. 4. Powojnik 'Piilu’

P o w o j n i k 'W e s t e r p l a t t e’ – to kreacja polskiej hodowli, otrzymana przez brata Stefana Franczaka z Warszawy w 1987 r., jednak zgłoszona do konkursu przez holenderską szkółkę. Odmianę Westerplatte, która trafiła na polski rynek już na początku lat dziewięćdziesiątych, uznano podczas Plantarium ’98 za „złotą” nowość, dzięki barwie kwiatów (fot. 5) oraz obfitemu kwitnieniu już w pierwszym roku uprawy.

Fot. 5. 'Westerplatte’ – powojnik polskiej hodowli

Srebrne medale

M e t a s e k w o j a c h i ń s k a (Metasequoia glyptostroboides) 'G o l d r u s h’ – odmiana o żółtych igłach (fot. 6), które jednak latem, zwłaszcza podczas suszy, mogą ulegać przypaleniu przez słońce.

Fot. 6. Metasekwoja chińska 'Goldrush’

R ó ż a 'R u i o r g’ (O v a t i o n O r a n g e – Y e l l o w) – „siostra” odmiany Ovation Rose, o mniejszych od niej kwiatach, ale ciekawie wybarwionych – pomarańczowo-żółtych (fot. 7). Kwitnie bardzo obficie, przez całe lato.

Fot. 7. Róża 'Ruiorg’ (Ovation Orange-Yellow)

P o w o j n i k 'H o n o r a’ – obficie kwitnąca, zdrowa odmiana o „aksamitnych”, purpurowowiśniowych kwiatach (fot. 8).

Fot. 8. Powojnik 'Honora’

W r z o s p o s p o l i t y (Calluna vulagris) 'D a v i d H a g e n a a r s’ – mutant odmiany Holandia. Wyróżniony został za złotą barwę liści (fot. 9) oraz wzniesiony, „mocny” pokrój. 'David Hagenaars’ kwitnie w kolorze czerwonowiśniowym, w sierpniu i wrześniu.

Fot. 9. Wrzos pospolity 'David Hagenaars’

F u n k i a (Hosta sp.) 'T w i l i g h t’ – odmiana licencjonowana (ochrona wyłącznego prawa dotyczy Europy Zachodniej i Ameryki Płn.), wyhodowana w USA. Jej główną ozdobą są liście z szerokimi, kremowymi obrzeżeniami (fot. 10).

Fot. 10. Funkia 'Twilight’

Brązowe medale

Ż y w o t n i k z a c h o d n i (Thuja occidentalis) 'T e d d y’ – karłowa, młodociana odmiana o kulistym pokroju (fot. 11), który zachowuje bez formowania. Krzew ma mocny system korzeniowy. Igły brązowieją zimą. Tego typu formy są na Zachodzie poszukiwane zwłaszcza do wieloodmianowych zestawów, które sprzedaje się w centrach ogrodniczych lub supermarketach.

Fot. 11. Żywotnik zachodni 'Teddy’

R o ż a 'R u i r o k i e’ (O v a t i o n R e d S m a l l) – kolejna medalistka z udanej serii Ovation. Podobnie jak poprzednie, zaliczona do kategorii „róże patiowe”. Jest odporna na złe warunki atmosferyczne. Ma długi okres kwitnienia. Kwiaty, czerwone, pełne, małe, ładnie kontrastują z błyszczącymi liśćmi.
P o w o j n i k 'B l u e L i g h t’ – mutant wywodzący się od odmiany Miss Chomondely, ma pełne kwiaty barwy niebieskolila z jaśniejszym środkiem. 'Blue Light’ kwitnie obficie, od maja do sierpnia. Jest to odmiana silnie rosnąca.
T u r z y c a (Carex sp.) 'S i l v e r S c e p t r e’ – odmiana pochodząca z Wielkiej Brytani, o jano obrzeżonych liściach (fot. 12). Kwitnie w kwietniu, maju i wówczas osiąga wysokość około 40 cm.

Fot. 12. Turzyca 'Silver Sceptre’

Nagroda prasy

Zwyczajem Plantarium, a zarazem skutecznym chwytem marketingowym, jest wskazywanie przez dziennikarzy akredytowanych przy targach rośliny, która szczególnie zasługuje na spopularyzowanie na europejskim rynku. Odmianowych kandydatów do „nagrody prasy” podsuwają Holendrzy – organizatorzy targów – tak, by laureat był dostępny w punktach sprzedaży detalicznej w Kraju Tulipanów, a zarazem stosunkowo nowy bądź ponownie odkryty.
Ubiegłoroczną, bezapelacyjną zwyciężczynią została h o r t e n s j a o g r o d o w a (Hydrangea macrophylla) 'H a n a b i’ – bardzo oryginalna odmiana o białych, półpełnych kwiatach (fot. 13). Ta nowość, pochodząca z Japonii, jest na naszym kontynencie produkowana zaledwie drugi rok. Choć przeznaczona do „wyrafinowanego” odbiorcy, z pewnością zadomowi się na rynku, między innymi dzięki promocyjnej sile targów Plantarium ’98.

Fot. 13. Wyróżniona przez dziennikarzy hortensja ogrodowa 'Hanabi’

Warto też zwrócić szczególną uwagę na trzech innych kandydatów do nagrody dziennikarzy, unaoczniających modne tendencje. Pierwszy z nich to płomyk wiechowaty (Phlox paniculata) 'Laura’, o wiśniowo-białych kwiatach. Jak podkreślano, gatunek ten jest ostatnio bardzo modny na Zachodzie. Podobnie jak trawy, reprezentowane przez miskant chiński (Miscanthus sinensis) 'Ferner Osten’, z czerwonymi kwiatostanami, oraz rozplenicę – Pennisetum alpinum, długo kwitnący gatunek, o zwartym pokroju i ładnych kłosach.
Karierę robią też, należące do rodziny traw, bambusy (i te prawdziwe i te nazywane w ten sposób, ale w rzeczywistości będące tylko krewnymi bambusa – Bambusa sp.). Wśród bambusowych znajdują się gatunki i odmiany bardzo odporne na mróz. Jedną z nowości lansowanych podczas Plantarium ’98 była np. Fragesia murielae 'Mae’ (fot. 14), dorastająca do 3 m wysokości, która znosi temperaturę -25 st. C. Odmianę tę prezentowała firma Rosbergen & Grootendorst z Boskoop, która zresztą podczas ubiegłorocznych targów uroczyście otwarła przy swoim szkółkarskim punkcie sprzedaży Greenlink „Centrum bambusów i trwa” (dostępne ponad 70 taksonów). Z jednej strony służy ono uatrakcyjnieniu oferty, ale przede wszystkim jest odpowiedzią nas rynkową koniunkturę.

Fot. 14. Przedstawicielka modnych ”bambusów” – Fragesia murielae 'Mae’

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.