Zapobieganie ciernistości odkładów w mateczniku jabłoni

Autor: dr Tadeusz Jacyna

Archiwum Szkółkarstwa

Rośliny wielu gatunków drzew w stadium juwenilnym (młodocianym), czyli w okresie od kiełkowania nasion do pierwszego zakwitnięcia, charakteryzują się nietypowym kształtem liści lub ciernistością pędów. Po wejściu drzew w okres dojrzałości cechy te przeważnie zanikają, chociaż podkładki uzyskiwane np. przez odkłady w mateczniku jabłoni, znajdują się jakby ciągle w fazie juwenilnej. Stan ten sprzyja dobremu ukorzenianiu się odkładów, ale jednocześnie jest przyczyną ich ciernistości.

Występowanie cierni

Ciernistość jest cechą charakterystyczną dla wielu gatunków jabłoni, a zwłaszcza – jagodowej (Malus baccata) oraz jabłoni ozdobnych popularnie zwanych w krajach anglosaskich krabami (Malus baccata x M. pumila i Malus robusta x M. pumila). Ciernie występują także często na jabłoni uprawnej (Malus spp.) w fazie juwenilnej. Podczas rozmnażania podkładek jabłoni przez odkłady rośliny mateczne mogą wydawać zarówno pędy cierniste (juwenilne), jak i gładkie (senilne). Taka sytuacja występuje zwłaszcza przy pozyskiwaniu podkładek M 2, M 9, M 26, P 2, P 14 czy P 22 (fot. 1). Natomiast M 4, M 7, M 27, Alnarp-2, B 9, P 16, P 59 czy P 60 (fot. 2) prawie nie wydają w matecznikach pędów z cierniami.

Fot. 1. Wyrastające pędy w mateczniku podkładek wegetatywnych P 22
Fot. 2. Wyrastające pędy w mateczniku podkładek wegetatywnych P 60

Obecność cierni stanowi problem w mateczniku (przy odejmowaniu ukorzenionych pędów), a także po posadzeniu podkładki do szkółki, gdyż wtedy zachodzi konieczność usunięcia ich z tej części rośliny, na której zostanie założone oczko. Dotychczas z podkładek jabłoni i grusz ciernie lub pędy boczne usuwa się ręcznie. Według danych holenderskich, zabiegi te pochłaniają około 25% kosztów produkcji podkładek.

Możliwości ograniczenia występowania cierni

W badaniach przeprowadzonych w USA wykazano dużą skuteczność kwasu alfanaftylooctowego (NAA) w ograniczaniu ciernistości podkładek roślin cytrusowych. Z kolei w Brazylii i Grecji uzyskano dobre rezultaty używając butralinu (pochodna denitroaniliny), z którego pomocą usuwano boczne odrosły (pasierby) tytoniu. Ten ostatni związek jest pobierany przez korzenie i aktywnie rosnące pędy. U większości roślin butralin przemieszcza się tylko na nieznaczne odległości i praktycznie działa jedynie w miejscu naniesienia, co ma istotne znaczenie przy selektywnym opryskiwaniu. Duża skuteczność butralinu w usuwaniu bocznych odrostów tytoniu skłoniła mnie do badań nad wykorzystaniem tego związku w celu ograniczenia ciernistości ukorzeniających się pędów w mateczniku podkładek jabłoni. We wstępnych doświadczeniach użyłem podkładek o dużych skłonnościach do wydawania cierni (potomstwo Malus robusta 5). Rośliny zostały opryskane jeden raz w strefie do 30 cm od powierzchni ziemi, różnymi koncentracjami butralinu. Pomimo późnego terminu zabiegu (ciernie i pędy boczne miały już powyżej 5 cm długości), związek ten wykazał dużą skuteczność w usuwaniu tych odrostów (tabela). Stopień ograniczenia wzrostu cierni i bocznych pędów uzależniony byt od typu podkładki oraz stężenia preparatu (fot. 3).

Wpływ butralinu na ciernistość podkładek wegetatywnych jabłoni*: * badane typy podkładek są potomstwem Malus robusta 5, ** rośliny opryskiwano w strefie do 30 cm od powierzchni gleby
Fot. 3. Wpływ różnej koncentracji butralinu na ograniczenie ciernistości u jednego z typów podkładki wegetatywnej jabłoni (potomstwo Malus robusta 5)

W przypadku wegetatywnych podkładek jabłoni typowym objawem działania butralinu jest stopniowe zasychanie, jedynie w strefie opryskiwania, cierni i pędów bocznych (lateralnych – fot. 4). Mechanizm działania tego związku, nie jest dokładnie znany. Przypuszcza się, że butralin powoduje zakłócenia podziałów komórkowych, czego następstwem jest hamowanie wzrostu organów wegetatywnych w strefie opryskiwania. Rośliny powinny być traktowane preparatem w okresie, kiedy długość cierni wynosi 0,5-5 cm (im są krótsze, tym zabieg jest skuteczniejszy). Pierwsze objawy hamowania wzrostu cierni występują po około 14 dniach od opryskiwania.

Fot. 4. Zasychanie pędów bocznych w strefie traktowania butralinem podkładki jabłoni G 30 (górna granica strefy opryskiwania jest zaznaczona spinaczem); po prawej stronie roślina kontrolna, nie opryskiwana butralinem

Butralin i jego pochodne mogą być również stosowane do ograniczenia ciernistości podkładek jabłoni w pierwszym roku prowadzenia szkółki (okulizacja), a także do chemicznego pensowania drzewek w następnym roku po okulizacji. Zagadnienia te zostaną omówione w następnym numerze ”Szkółkarstwa”.

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.