• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
Numer 05/2002

SZKÓŁKARSTWO SADOWNICZE WE FRANCJI (CZ. II)

,
W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 4/2002) Autorzy przedstawili najważniejsze ośrodki produkcji szkółkarskiej we Francji oraz zasady kwalifikacji roślin sadowniczych. Druga część jest poświecona samej produkcji i zmianom rynkowym jakim muszą stawić czoło francuscy producenci.
Podkładki, mateczniki
W szkółkach szczególnie chronione przed chorobami i szkodnikami są działy, w których produkuje się podkładki pochodzące z mnożenia metodą kultur in vitro przeznaczone do dalszej produkcji, na przykład w celu założenia mateczników. Produkcja w tych działach odbywa się przy całkowitej izolacji roślin od gleby, a wszelkie pojemniki są używane jeden raz. Do uprawy wykorzystuje się gotowe substraty torfowe (najczęściej importowane z Niemiec, Finlandii lub Litwy), rośliny nawożone są mieszankami nawozów płynnych i podlewane wodą, która wcześniej jest dezynfekowana. Pracownicy wchodzący do takiego działu muszą za każdym razem zmieniać obuwie, a inne osoby obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia. Często cały teren, na którym odbywa się produkcja (fot. 1), jest wybetonowany i okresowo dezynfekowany (np. siarczanem miedzi).

Fot. 1. Dział produkcji podkładek pochodzących z laboratorium kultur in vitro


W ostatnim dziesięcioleciu we Francji zmniejszyła się produkcja podkładek, głównie tych rozmnażanych przez odkłady, a coraz więcej materiału rozmnaża się in vitro (tab. 1).

Tabela 1. Produkcja podkładek kwalifikowanych wolnych od wirusów we Francji


Po spadku na początku lat 90. dwudziestego wieku, w ciągu ostatnich pięciu lat produkcja kwalifikowanych drzewek (okulantów) utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie 3300–3400 tys. sztuk, z czego ponad 75% stanowią gatunki ziarnkowe (tab. 2).

Tabela 2. Produkcja okulantów kwalifikowanych wolnych od wirusów we Francji


Najwięcej produkuje się jabłoni, a z pestkowych — moreli, czereśni i wiśni oraz brzoskwiń (tab. 3).

Tabela 3. Produkcja kwalifikowanego materiału szkółkarskiego najważniejszych gatunków sadowniczych we Francji w sezonie 1999/2000


* w nawiasach podano udział w danej grupie gatunków

Mechanizacja
Produkcja w większość szkółek francuskich jest w dużym stopniu zmechanizowana. Sadzenie podkładek (fot. 2), późniejsze odchwaszczanie — zarówno plantacji podkładek, jak i okupantów — a także wykopywanie roślin odbywa się maszynowo. Realizuje się pełen program ochrony chemicznej przeciwko szkodnikom i chorobom, często wykonuje się zabiegi profilaktyczne. Na południu Francji, gdzie czasami występują trociniarki (Cossus spp.), poza opryskiwaniem drzewek, nasącza się także insektycydami paski folii używane do wiązania zaokulizowanych oczek.

Fot. 2. Maszynowe sadzenie podkładek


Sprzedaż podkładek i drzewek w większości szkółek prowadzona jest z chłodni od jesieni aż do czerwca, lipca, a z dołowników w szkółkach na południu Francji — od jesieni, przez całą zimę, aż do kwietnia. Tak długi okres sprzedaży jest możliwy dzięki powszechnemu nawadnianiu zarówno sadów, jak i szkółek. Duże szkółki sadownicze często prowadzą własne doświadczenia selekcyjne i porównawcze podkładek, a także posiadają swoje sady pomologiczne. Ocenia się w nich nowe odmiany uprawne, a także pokazuje nowości klientom — sadownikom.

Sprzedaż
Szkółki francuskie eksportują materiał do większości krajów Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej — na Węgry, do Czech, Słowacji, a także Polski. Odbiorcami są także sadownicy z Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki (RPA, Maroko), a także Azji. Mimo dobrze rozwiniętego eksportu, Francja ma obecnie ujemny bilans handlowy w przypadku materiału szkółkarskiego. Skłoniło to rząd tego kraju do podjęcia kroków mających na celu promocję eksportu. Prowadzi się także dopłaty do produkcji szkółkarskiej w postaci preferencyjnych kredytów na remonty i konserwację środków trwałych, na przykład chłodni czy szklarni, oraz na inwestycje związane z nowoczesnymi systemami nawadniania czy zagospodarowania odpadów produkcyjnych.

Konieczne przemiany

Coraz większa konkurencja na rynku sadowniczego materiału szkółkarskiego zmusza francuskie szkółki do wprowadzania nowoczesnych technologii oraz ciągłego obniżania kosztów produkcji. Jedną z możliwości zmniejszenia tych kosztów jest skupienie w jednej firmie całego procesu produkcji. Dlatego też największe szkółki produkujące podkładki mają własne laboratoria in vitro. Inną możliwością jest zlecanie produkcji w krajach poza UE, gdzie znacznie niższe są koszty robocizny. Już teraz niektóre francuskie szkółki współpracują z producentami z Europy Środkowej. Wśród szkółkarzy panuje przekonanie, że łatwiej na rynku przetrwa i rozwinie działalność dobrze zorganizowana grupa niż pojedyncza firma. Powszechne jest tworzenie grup producentów prowadzących wspólny marketing, promocję i sprzedaż. Wiele szkółek szukając nowych klientów systematycznie powiększa swoją ofertę. Od czasu, gdy znaczącymi odbiorcami materiału sadowniczego stały się centra ogrodnicze, zwiększyła się produkcja drzewek w pojemnikach.

W szkółkach francuskich bardzo duży nacisk kładzie się na wykup licencji nowych podkładek i odmian uprawnych. Hodowcy chcą uzyskać jak największe wpływy z licencji, dlatego szansę na korzystne zakupy mają tylko duże i prężne organizacje szkółkarskie, które są w stanie wypromować na rynku nową odmianę i potem sprostać popytowi na nią. Takie działania dotyczyły, na przykład, odmiany jabłoni 'Pink Lady', która została wypromowana na czołową odmianę deserową we Francji, a jej udział w sprzedaży jabłek w hipermarketach osiągnął około 70%. Jest to wynik świadczący o rosnącej roli marketingu w dzisiejszym szkółkarstwie. Promowaniem tej odmiany zainteresowali się nie tylko szkółkarze, ale także wielu produkujących ją sadowników i dlatego prowadzone są wspólne akcje marketingowe. Na targach rolniczych i ogrodniczych eksponowane są stoiska zajmujące się jedynie reklamą 'Pink Lady'. Zwiedzający mogą spróbować nie tylko świeżych jabłek, ale także koktajli mlecznych, deserów, wypieków lub nawet drinków przygotowanych z soku uzyskanego z owoców tej odmiany. Poza tym rozdawane są broszury zawierające dziesiątki innych sposobów na jej spożytkowanie. Dużą wagę przykłada się do promocji tej odmiany, także wśród młodzieży i dzieci, rozdając różowe gadżety reklamujące samą nazwę 'Pink Lady'.