• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
ROŚLINY OZDOBNE

KIJOWSKIE IMPRESJE

Rozwijające się rynki wschodnie przyciągają coraz więcej uwagi polskich producentów. Po ogromnej Rosji, która "poszła na pierwszy ogień", na drugim miejscu sytuuje się Ukraina — kraj też bardzo duży, budzący się gospodarczo i przyjaźnie do Polski nastawiony. Zwłaszcza po ostatnich przemianach społeczno-politycznych.

Ekonomiczny impuls

Transformacja na Ukrainie dała potężny impuls gospodarce, która rozwija się obecnie w tempie godnym pozazdroszczenia. Tak, jak w wielu innych państwach przełomu, nerwem tych przekształceń jest budownictwo, szeroko rozumiane: przemysłowe, miejskie oraz mieszkaniowe (zarówno zbiorowe — bloki, osiedla, jak i indywidualne — od skromnych domków jednorodzinnych po luksusowe rezydencje). Logiczną również kon­sekwencją jest to, że wokół nowo budowanych gmachów, biurowców, bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych (ściślej mówiąc indywidualnych, gdyż w wielu z nich swobodnie mogłoby zamieszkać kilka rodzin) sadzi się zieleń.

Dlatego też na targi i wystawy poświęcone budownictwu organizatorzy zapraszają producentów roślin — zarówno do dekoracji wnętrz, jak i szkółkarzy mających ofertę, która dotyczy zagospodarowania otoczenia.

"Budownictwo i Architektura"

23–27 marca odbyła się w Kijowie — już po raz trzeci — wystawa "Budownictwo i Architektura" uważana za najważniejszą tego typu imprezę na Ukrainie. Na nowoczesnym terenie Kiev Expo Plaza (ciągle rozbudowywanym) w dwóch olbrzymich halach i namiocie wystawienniczym swoją ofertę produkcyjno-handlową prezentowało kilkaset firm z Europy i Azji, w tym — co należy szczególnie podkreślić — kilkadziesiąt polskich. Dominowały, oczywiście, przedsiębiorstwa działające na rynku budowlanym, jednakże nie zabrakło polskich roś­lin. Co prawda jedynymi — ale jakże efektownie prezentującymi się na stoisku — były te pokazane przez członków Związku Szkółkarzy Polskich (fot. 1), którzy w sposób sprawdzony już na innych międzynarodowych targach (Moskwa, Essen), skomponowali wspólne stoisko o powierzchni 40 m2. Dało to oczekiwany efekt wizualny oraz możliwość zaprezentowania szerokiej oferty produkcyjnej i wysokiej jakości roślin z naszych szkółek. W tej ekspozycji udział wzięły cztery szkółki (J. Z. Byczkowskich, K. Kulasa, G. L. Kurowskich i moja) oraz Grupa Producencka "Multiplanta" (dawniej "Eksportnaja Grupa" — przyp. red.) skupiająca 4 szkółki regionu mazowieckiego, a reprezentowana przez firmę Łazuccy. Na wystawie obecni byli również — w charakterze obserwatorów — przedstawiciele znanych szkółek Grąbczewscy i Kordus.


Fot. 1. Stoisko polskich szkółkarzy — członków ZSzP na tegorocznych targach
"Budownictwo i Archietektura"

Ciekawie zaaranżowane nasze stoisko, ozdobione biało-czerwoną flagą oraz flagami związkowymi ZSzP wzbudzało olbrzymie zainteresowanie wśród zwiedzających. Okazało się, że dotychczas polska produkcja szkółkarska znana była stosunkowo nielicznej grupie handlowców ukraińskich, którzy już od kilku lat penetrują nasz rynek i dokonują coraz większych zakupów w szkółkach. Przeprowadzone rozmowy oraz nawiązane kontakty napawają optymizmem i dają racjonalne przesłanki dla rozwoju współpracy.

Warto podkreślić sympatyczną atmosferę panującą na tej wystawie, m.in. za sprawą Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są współorganizatorem "Budownictwa i Architektury" (prezes MTP Bogusław Zalewski odwiedził kijowską wystawę). Ponadto MTP mają swojego stałego przedstawiciela w Kijowie, który aktywnie włączył się w nawiązywanie przez nas kontaktów zarówno z handlowcami, jak i z fachową prasą zajmującą się popularyzacją zieleni na Ukrainie. Stała i troskliwa opieka dwóch etatowych pracownic MTP (fot. 2) oddelegowanych do Kijowa na czas trwania wystawy ułatwiała nam rozwiązywanie wszelakich problemów organizacyjno-technicznych. Wszystko to zachęca, by wracać na tę imprezę.


Fot. 2. Autor — drugi z lewej oraz Grzegorz Kurowski i pracownice
Międzynarodowych Targów Poznańskich