• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl

PODKŁADKI DLA CZEREŚNI

Amerykańscy sadownicy sfinansowali doświadczenia nad plonowaniem czereśni szczepionych na różnych podkładkach. Badania prowadzono w sadowniczej stac­ji doświadczalnej Uniwersytetu stanu Waszyngton.
Porównywano wzrost i owocowanie czereśni uszlachetnianych na czereśni ptasiej (Prunus avium) oraz na podkładkach 'Mahaleb', 'GiSelA' (5, 6 i 7), 'Weiroot 72', 'P-50', 'W.10', 'W.13', 'W.53', 'W.58', 'W.154'.
W trzecim roku owocowania najwięcej owoców — prawie 34 kg/drzewo — zebrano z drzew na podkładce 'GiSelA 7'. Czereśnie w tym samym wieku szczepione na czereśni ptasiej (podstawowa podkładka dla tego gatunku w Ameryce Północnej) dały tylko 8,2 kg owoców z drzewa, ale zdecydowanie większych i lepszej jakości niż owoce z drzew na podkładce 'GiSelA 7'.
Drzewa na tej ostatniej podkładce były jednak podatne na nekrotyczną pierścieniową plamistość wiśni i czereśni. Najlepsza z serii GiSelA okazała się — pod względem jakości owoców — podkładka 'GiSelA 6' — owoce zebrane z drzew uszlachetnianych na niej były przy tym duże.

Najlepsze proporcje pomiędzy hamowaniem wzrostu drzew a wysokością plonów zaobserwowano na czereśniach szczepionych na podkładce 'Weiroot 72'. Najmniejsze drzewa uzyskano natomiast przy szczepieniu na podkładkach 'W.53', które jednak wyraźnie zmniejszały plonowanie (12,23 kg owoców z drzewa w 3. roku po posadzeniu) i wydaje się, że nadmiernie skarlają drzewa, aby można je było wykorzystywać w produkcji towarowej. Najlepszą podkładką półkarłową dla czereśni okazała się 'GiSelA 5'. Owoców było na niej więcej (13,95 kg/drzewo) i były lepszej jakości (z większym udziałem owoców największych) niż z drzew szczepionych na podkładce 'W.158' (9,78 kg/drzewo). Drzewa na podkładce 'W.13' i 'W.10' okazały się podatne na powodowaną przez wirus karłowatość śliwy. Najniższe plony w trzecim roku po posadzeniu zebrano z drzew szczepionych na podkładkach (w kolejnoś­ci zmniejszania się plonu) 'W.154', 'W.53', czereśnia ptasia, 'P-50', 'W.53' i 'W.154'. Dwie ostatnie okazały się też bardzo podatne na choroby wirusowe.

(Good Fruit Grower, 1.02.2005)