• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
ROŚLINY OZDOBNE

NOWA CHOROBA MIKROBIOTY. ZGNILIZNA PODSTAWY PĘDU

Większość szkółkarzy uważa mikrobiotę syberyjską (Microbiota decussata) za jedną z najzdrowszych roślin. Przed kilkoma laty na roślinie tej stwierdzono wprawdzie występowanie fytoftorozy (wywołanej przez Phytophthora cinnamomi), ale choroba pojawiła się tylko w obiektach, do których sprowadzono z zagranicy w celu dalszej uprawy nowe gatunki i odmiany mikrobioty, w tym już zainfekowane przez P. cinnamomi (czyt. "Szkółkarstwo" 1/2004). Niedawno na roślinie tej stwierdzono jednak nowy gatunek grzyba — Cylindrocladium scoparium, który może powodować straty w szkółkach.

Pojedyncze pędy niektórych roślin zmieniają zabarwienie na jasnobrązowe, a następnie szarawe (fot.) i zamierają. Przyczyną takich zmian jest zgnilizna opanowanego przez grzyb pędu, rozwijająca się tuż u nasady lub kilka centymetrów od powierzchni podłoża. Początkowo niewielkie, brązowe, lekko zagłębione plamy rozszerzają się stopniowo na obwodzie, a nekroza tkanek jest powodem odcięcia dopływu wody do wyższych partii pędu. W temperaturze powyżej 20oC można dostrzec na powierzchni porażonego pędu jasnobrązowe strzępki grzybni z licznymi, cylindrycznymi zarodnikami. Spłukiwane do podłoża zarodniki mogą infekować korzenie włośnikowe. Wraz z rozwojem procesu chorobowego nekroza rozszerza się stopniowo na korzenie szkieletowe, w czego efekcie dochodzi do zmiany zabarwienia niektórych pędów na jasnozielone. Z czasem pędy te żółkną i brązowieją. Objawy obejmują coraz większą część rośliny, która w efekcie zamiera.


Zamieranie pędów mikrobioty porażonej przez Cylindrocladium scoparium

Od co najmniej 40 lat C. scoparium jest znanym patogenem roślin iglastych wielu gatunków, w tym modrzewia, sosny, świerka i jałowca łuskowatego, a także roślin wrzosowatych. W szkółkach amerykańskich grzyb ten powoduje masowe zamieranie siewek roślin, a jego dodatkowa szkodliwość polega na tworzeniu licznych, drobnych, formujących się na porażonych pędach i korzeniach struktur, tzw. mikrosklerocjów, które mogą przetrwać w glebie i na resztkach porażonych roślin nawet 7 lat. Grzyb jest gatunkiem ciep-łolubnym, rozwijającym się szybko w ciepłych latach, zwłaszcza w uprawie pojemnikowej roślin.

Ochrona

  • Z uwagi na duże podobieństwo omawianej choroby do fytoftorozy, wskazane jest wykonanie analizy mikologicznej chorych roślin (w najbliższym oddziale Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub w ISK w Skierniewicach), aby jednoznacznie ustalić przyczynę choroby. Jest to bardzo istotne — C. scoparium zwalcza się bowiem innymi środkami niż P. cinnamomi.
  • Pierwszym, bardzo istotnym zabiegiem jest usunięcie ze szkółki chorych roślin i spalenie ich, aby wyeliminować zarodnikowanie patogenu.
  • Wskazane jest podlanie maty w miejscu, w którym stała chora roślina, środkami Agrigerm 2000 SL (2%) lub Agrosteril 110 SL (5%).
  • Następnie trzeba bardzo dokładnie opryskać pozostałe rośliny jednym ze środków: Sarfun 500 SC (0,1%) lub Topsin M 500 SC (0,1%), a po 10 dniach środkiem Sportak Alpha 380 EC (0,07%).
  • Jeśli w pobliżu rosną jałowce łuskowate, trzeba je również opryskać.

Zamieranie pędów mikrobioty porażonej przez Cylindrocladium scoparium