• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
ROŚLINY OZDOBNE

BERBERYS 'PROFESOR SĘKOWSKI' (SĘKOWSKA 2004)

W końcu lat 90. XX w. znaleziony został w Poznaniu przez prof. Bolesława Sękowskiego ciekawy okaz berberysu (Berberis sp.) o liściach sezonowych. Po śmierci Profesora jego córka mgr Jadwiga Sękowska prowadziła dalsze obserwacje i badania, których ostatecznym wynikiem było zgłoszenie odmiany 'Profesor Sękowski' do ochrony wyłącznego prawa w COBORU (2004 r.). Od tamtego czasu prawnym właścicielem tej odmiany jest Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Wzrost roślin jest silny, długość rocznych przyrostów dochodzi do 60–70 cm i więcej, krzewy osiągają wysokość 3,0–3,5 m i podobną średnicę. Wyrastające wczesną wiosną liście (fot. 1 a) i młode pędy mają czerwonawy kolor, w trakcie wzrostu wybarwiają się na zielono. Liście są duże, długości do 6–7 cm, w drugiej połowie lata pojawia się na nich charakterystyczna kremowa obwódka (fot. 1 b). Ciernie na pędach, w zależności od położenia, mają różny kształt: są jedno-, dwu- lub trójdzielne, długości do 2 cm. Grona kwiatostanowe są liczne i bardzo długie (fot. 2) — dłuższe niż u innych taksonów. Owoce (po 20 i więcej w gronie), które zaczynają dojrzewać pod koniec sierpnia lub we wrześniu, wybarwiają się na czerwono i zawierają mało nasion. Pozostają całą zimę na krzewach i opadają dopiero wiosną. Rośliny bardzo dobrze zimują, są cennym materiałem na wysokie, zwarte żywo-płoty, stąd znajdują zastosowanie w nasadzeniach miejskich, parkach i dużych ogrodach. Ładnie się również prezentują sadzone pojedynczo.


Fot. 1. Berberis 'Profesor Sękowski' — liście: wiosną (a) i późnym latem,
z charakterystyczną jasną obwódką (b)


Fot. 2. Najważniejszym walorem zdobniczym odmiany są długie kwiatostany

W Baranowie, w Katedrze Dendrologii i Szkółkarstwa poznańskiej AR, gdzie odmiana ta jest rozmnażana, matecznik stanowi założony cztery lata temu 40-metrowy żywopłot. Pobiera się z niego sadzonki, z których materiał handlowy uzyskuje się po 2 lub 3 latach produkcji.