• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl

ŁOTWA - O PROBLEMACH SZKÓŁKARSTWA SADOWNICZEGO

W Ośrodku Konferencyjnym "Valgums", położonym nad malowniczym jeziorem o tej samej nazwie, odbyła się 27–30 czerwca br. międzynarodowa naukowa konferencja poświęcona problemom współczesnego szkółkarstwa sadowniczego. Konferencja zbiegła się z 75. rocznicą powstania Ogrodniczej Stacji Doświadczalnej (DIS) w Pre. W konferencji wzięli udział, oprócz gospodarzy, naukowcy z Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Niemiec, Rosji i Węgier, a także — najliczniej reprezentowani — przedstawiciele nauki polskiej (fot. 1).


Fot. 1. Uczestnicy tegorocznej konferencji szkółkarskiej na Łotwie

Warunki produkcji szkółkarskiej na Łotwie. Łotwa to kraj nizinny o polodowcowej rzeźbie terenu, której odzwierciedleniem jest wiele jezior (ponad 3000 w kraju o powierzchni równej 1/5 powierzchni Polski) i rzek (przeszło 12 000 różnej długości). Około 10% powierzchni Łotwy stanowią torfowiska. Średnia roczna temperatura waha się od 4,10C we wschodniej części kraju, do 6,50C w zachodniej (dla porównania: średnia dla Warszawy to 8,10C), przy czym zimą temperatura często spada poniżej –300C. Roczna suma opadów wynosi 500–750 mm.

Takie warunki klimatyczne oraz krótki okres wegetacyjny powodują, że drzewa owocowe rosną znacznie słabiej niż w Polsce i plonują zawodnie (kwiaty są często niszczone przez wiosenne przymrozki). Na Łotwie, zwłaszcza w rejonach o wyższej sumie opadów, panują jednak warunki sprzyjające uprawie krzewów jagodowych i truskawek, które dojrzewają kilka tygodni po głównym ich wysypie w Polsce. Mimo niekorzystnych warunków i w tym kraju uprawia się z powodzeniem tak ciepłolubną roślinę, jak winorośl, na Łotwie wyhodowano nawet kilka ciekawych jej odmian, jak: 'Zilga', 'Guna', 'Supaga' czy 'Suvile'.

Poruszane tematy. W czasie konferencji skupiono się m.in. na uregulowaniach prawnych dotyczących wytwarzania i obrotu materiałem szkółkarskim.
Zarówno w czasie wystąpień, jak i na sesji posterowej, przedstawiono tematy związane z kontrolą wytwarzania oraz obrotu drzewkami i krzewami owocowymi na Łot­wie, Lit­wie, Węgrzech, Białorusi, w Polsce, Niemczech, Ros­ji, Estonii. We wszystkich tych krajach wprowadzono (lub wprowadza się) zbliżone regulacje prawne dotyczące certyfikowania materiału szkółkarskiego, a także ochrony wyłącznego prawa do odmian.

W części poświęconej produkcji materiału szkółkars­kiego dr D. Kviklys z litewskiej stacji doświadczalnej w Babtai prezentował wyniki doś­wiadczeń nad rozgałęzianiem okulantów jabłoni. W jego badaniach 'Jonagold' i 'Aldas' rozgałęziały się samoczynnie, 'Sampion' i 'Ligol' dobrze reagowały na zastosowanie Arbolinu 036 SL. 'Rubin', 'Alwa' i 'Auksis' wymagały opryskiwania regulatorami wzrostu i uszczykiwania liści wierzchołkowych.

Zagadnienia związane z podkładkami dla jabłoni są już dość dobrze poznane, brakuje jednak informacji dotyczących podkładek dla innych gatunków. Wraz z profesorem A. Sadowskim i dr. K. Ścibiszem zaprezentowaliśmy wyniki dotyczące wzrostu podkładek i drzewek gruszy w szkółce. Bardzo ważnym i nadal słabo zbadanym zagadnieniem są podkładki dla gatunków pestkowych. Badacze węgierscy (G. Bujdosó i K. Hrotkó) zaprezentowali wyniki doświadczeń z podkładkami 'GiSelA 5' i 'GiSelA 6'. W zależności od zastosowanej odmiany, podkładki te dawały w szkółce drzewka o średnicy mniejszej o 25–45% ('GiSelA 5') lub o 4–37% ('GiSelA 6') od tych na siewkach antypki 'Cema' (typ nasienny wyselekcjonowany pod kątem zgodności fizjologicznej z czereśniami, różniący się zdecydowanie od typów antypki spotykanych w Polsce). Efekt skarlający niemieckich podkładek był widoczny również w ich wpływie na wysokość drzewek, były one niższe o 29–55% od drzewek na podkładce kontrolnej. Wykorzystanie podkładek, nie tylko karłowych, dla drzew pestkowych wiąże się z występowaniem niezgodności fizjologicznej. Dr M. Sitarek z ISK ze Skierniewic przedstawił zagadnienia związane z niezgodnością odmian czereśni z podkładkami karłowymi. Dla sadowników szczególnie niebezpieczna jest niezgodność opóźniona, pojawiająca się po kilku — kilkunastu latach uprawy i dlatego tak ważne jest przebadanie dużej liczby odmian pod kątem zgodności z daną podkładką, zanim wprowadzi się ją do szerokiej uprawy.

Dr M. Licznar-Małańczuk wraz z dr E. Gudarows­ką z AR z Wrocławia przedstawiły wyniki rozmnażania przez sadzonki zdrewniałe karłowej podkładki Pumiselect® ('Rhenus 2') przeznaczonej dla brzoskwiń i moreli (czyt. "Szkółkarstwo" 4/2004).

Nie tylko sadowniczo. Przy okazji konferencji uczestnicy zapoznali się z sadownictwem i szkółkarstwem łotewskim. Zwiedzanie rozpoczęto od Ogrodniczej Stacji Badawczej w Pre, gdzie oglądano należącą do tej stacji szkółkę oraz kolekcję podkładek wegetatywnych dla jabłoni. W stacji tej wyhodowano podkładkę 'Pre 1' (fot. 2), która jest siewką z wolnego zapylenia podkładki 'B 9', o podobnym do formy matecznej wzroście i mrozoodporności, znacznie łatwiej rozmnaża się jednak od niej przez odkłady. Pokazano też kolekcję odmian truskawek i przeprowadzono degustację kilkunastu odmian (m.in. 'Polka', 'Zefyr', 'Induka', 'Jonsok' — termin konferencji zbiegł się z okresem szczytu ich dojrzewania). Zaprezentowano także produkcję sadzonek truskawek w tunelach foliowych.


Fot. 2. Podkładka 'Pre 1' dla jabłoni w mateczniku

W ogrodzie botanicznym w Salaspils zwiedzano m.in. kolekcje "nowych" roślin sadowniczych: suchodrzewu jadalnego, aktinidii, rokitnika, a także borówki wysokiej.

Interesująca była również wizyta w firmie Baltezers w miejscowości Adazu (20 km od Rygi) prowadzącej szkółkę roślin ozdobnych. Uprawia się tam, przede wszystkim w gruncie, wiele gatunków drzew i krzewów głównie liściastych, w tym różaneczniki i azalie (fot. 3). Wiele "młodzieży" sadzonej do gruntu w tej szkółce pochodzi z Polski.


Fot. 3. W szkółce Baltezers uprawia się m.in. różaneczniki w gruncie