• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
OGÓLNE

JESTEŚMY CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW

Hortimedia Europe — utworzona 15 lat temu organizacja grupująca europejskich wydawców prasy ogrodniczej — powiększyła się o dwóch członków. Polskę, która — obok Węgrów — przyłączyła się ostatnio do tego stowarzyszenia, reprezentuje nasze wydawnictwo Plantpress i jego dwa tytuły: "Hasło Ogrodnicze" oraz "Szkółkarstwo".

Dotychczas HME zrzeszało wyłącznie wydawców z Europy Zachodniej: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.
W efekcie poszerzenia w 2004 roku Unii Europejskiej postanowiono jednak powiększyć to grono. Składa się ono, jak podaje regulamin organizacji, z najważniejszych wydawców z branży ogrodniczej w poszczególnych krajach, po jednym z każdego państwa. Wśród czasopism, jakie kojarzą się z działalnością tych wydawców, znajdują się, między innymi:
niemieckie "Taspo" i "Deutsche Baumschule", holenderski "De Boomkwekerij", brytyjski "Grower". W sumie dotychczasowych 12 członków posiadało ponad 1 mln czytelników na naszym kontynencie. Obecnie prezesem HME jest Jomi Hemschoote z belgijskiego wydawnictwa Rekad Uitgeverij.

Przystąpiliśmy do Hortimedia Europe po tegorocznym spotkaniu organizacji w Budapeszcie (10–12 maja), na które zostaliśmy zaproszeni jako potencjalni członkowie. Spotkanie, w którym uczestniczyło 16 osób (fot. 1), tradycyjnie służyło wymianie doświadczeń i informacji dotyczących trendów na rynku wydawniczym, a także w produkcji ogrodniczej reprezentowanych w HME krajów (fot. 2).


Fot. 2. Prezes naszego wydawnictwa Marek Kawalec omawia działalność Plantpressu


Fot. 1. Większość uczestników majowego spotkania Hortimedia Europe w Budapeszcie

Uczestnicy spotkania gościli także w siedzibie węgierskiego wydawcy Magyar Mezgazdasg — zarazem drugiego nowego członka HME — którego ogrodniczym czasopismem dla producentów jest "Kertszets Schlszet".