Produkcja drzewek brzoskwiń

Produkcja kwalifikowanych drzewek brzoskwiń wynosiła w ciągu ostatnich 6 lat ok. 215 000–278 000 sztuk (tab. 1). Drzewek sadzonych w sadach i na działkach...

Nawożenie roślin ozdobnych żelazem

Żelazo jest odpowiedzialne za wiele ważnych funkcji w roślinie. Jego niedobór można stosunkowo łatwo i bezbłędnie zdiagnozować na podstawie typowych objawów, jakie występują na...

Drzewo roku 2005 – wierzba (cz. IV). Rozmnażanie

Wierzby można rozmnażać z nasion oraz wegetatywnie. Pierwszy sposób bywa praktykowany tylko w pracach hodowlanych, w ogrodach botanicznych oraz czasami w leśnictwie przy produkcji...

Szczepienie wierzb

Wierzby szczepione w koronie są atrakcyjnymi, niedużymi drzewami (fot. 1), pasującymi zwłaszcza do niedużych ogrodów, w których chce się uzyskać szybki efekt. Najczęściej rozmnaża...

Choroby głogu

Głóg - zgorzel siewek Objawy. Bezpośrednio po wysiewie lub skiełkowaniu nasion następuje zgnilizna i obumieranie — wykształcających się — korzenia i pędu. Na rozsadniku obserwuje...

Ochrona prawna odmian roślin

Wyłączne prawo do odmian roślin (ochrona prawna odmian) jest swoistą formą ochrony własności intelektualnej stosowaną w hodowli roślin. Daje ono hodowcom możliwość zarobkowego korzystania...

Moda na stare odmiany jabłoni

Wraz z rozwojem nowoczesnego sadownictwa towarowego w Polsce w drugiej połowie XX wieku zaszły duże zmiany w dostępnym na rynku doborze odmian drzew owocowych....

Choroby katalpy

Katalpa - Zgorzel siewek Objawy pojawiają się w ciągu całego okresu produkcji siewek (choroba występuje praktycznie na wszystkich gatunkach drzew i krzewów rozmnażanych z nasion)....

Szpeciele – zagrożenie dla drzew alejowych

Warunki pogodowe 2004 roku sprzyjały rozwojowi szpecieli. Te niewidoczne gołym okiem roztocze — długości około 0,2 mm — z rodziny szpecielowatych (Eriophyidae) żerują na...

Nowa metoda stratyfikacji nasion (cz. I). Spoczynek nasion w owocach przechowywanych w chłodni

Rozmnażanie jabłoni poprzez wysiew nasion znajduje zastosowanie, na niewielką skalę, w produkcji podkładek jabłoni, dotyczy to głównie siewek odmiany 'Antonówka Zwykła', które są wykorzystywane...