Guzowatość korzeni – problem światowego szkółkarstwa

Guzowatość korzeni, powodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens, występuje powszechnie na wielu roślinach uprawnych, ale jej ekonomiczne znaczenie ogranicza się do kilkunastu gatunków. Wśród najważniejszych znajdują...

Miseczniki – tegoroczna plaga szkółek roślin ozdobnych

Łagodna zima sprawiła, że dużo larw miseczników przetrwało w dobrym stanie. W wielu szkółkach liczne pojawienie się tych owadów było w tym sezonie wielkim...

Drzewa małych przestrzeni (cz. IV). Odmiany i koronach parasolowatych i zwisłych

W poprzednich częściach tego cyklu ("Szkółkarstwo" 2–4/2004) Autorka przedstawiła ogólne wymagania stawiane drzewom przeznaczonym do sadzenia na małych przestrzeniach — wzdłuż wąskich ulic oraz...

Świdośliwa (cz. II). Charakterystyka odmian

W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 3/2004) Autor omówił najważniejsze gatunki świdośliwy i ich zastosowanie, wartości odżywcze owoców, wymagania krzewów oraz sposoby ich rozmnażania —...

Ukraińskie odmiany derenia jadalnego

Dereń jadalny (Cornus mas L.) to jedna z najcenniejszych roślin o jadalnych owocach z rodziny dereniowatych (Cornaceae). We współczesnym sadownictwie dereń jadalny jest stosunkowo młodą...

Świdośliwa (cz. I)

Świdośliwa (Amelanchier sp.) należy do rodziny różowatych (Rosaceae), podrodziny jabłkowych (Pomoide). Rodzaj ten zawiera około 25 gatunków dzikich i uprawnych, ściśle spokrewnionych ze sobą i...

Drzewa małych przestrzeni (cz. II). Odmiany o koronach kolumnowych

W pierwszej części tego cyklu ("Szkółkarstwo" 2/2004) Autorka przedstawiła ogólne wymagania stawiane drzewom przeznaczonym do sadzenia na małych przestrzeniach — wzdłuż wąskich ulic oraz...

Szkodniki bylin (cz. II)

W "Szkółkarstwie" 2/2004 zamieściliśmy informacje o szkodliwych nicieniach, roztoczach i pluskwiakach równoskrzydłych (w tym mszycach) występujących w krajowych szkółkach bylin. Poniżej Autorzy opisują kolejne...

Drzewa małych przestrzeni (cz. I). Odmiany o koronach kulistych

W różnych ofertach, opracowaniach i rankingach drzewa nazywane są często alejowymi lub ulicznymi. Określenia te bywają mylące. W tradycji sztuki ogrodowej aleje dojazdowe do...

Szkodliwe zwójki występujące na świerku „srebrzystym”

Świerk kłujący formy sinej (Picea pungens f. glauca), tzw. srebrzysty, może być uszkadzany przez gąsienice kilku gatunków zwójek. Najczęściej są to wydrążka świerkóweczka (Epinotia...