Mirabelki

Do mirabelek zaliczane są śliwy wywodzące się z podgatunku lubaszka. Niesłusznie łączy się je z ałyczą, która stanowi odrębny gatunek i ma owoce o...

Co to jest CAC?

Ideą ustanowienia kategorii materiału szkółkarskiego CAC była potrzeba zapewnienia zdrowego oraz dobrej jakości materiału szkółkarskiego dla produkcji owoców, która zajmuje ważne miejsce w rolnictwie...

Ochrona bluszczu przed chorobami

Plon i jakość produkowanego w szkółkach bluszczu, który coraz częściej uprawiany jest w naszym kraju, może ulec znacznemu pogorszeniu wskutek występowania chorób na roślinach. Choroby...

Dereń jadalny

Krzew ten znajduje się w grupie gatunków sadowniczych o prozdrowotnych właściwościach, do której należą również bez czarny, jagoda kamczacka, jarząb domowy czy rokitnik. Owoce...

Rozmnażanie przez szczepienie (cz. IV) – w gruncie

W poprzednich odcinkach, opublikowanych w "Szkółkarstwie" 2, 3 i 4/2003, Autor przedstawił ogólne wiadomości na temat szczepienia, metody wykonywania tego zabiegu pod osłonami oraz...

Zamierające klony

Klony — jedne z najczęściej sadzonych drzew w parkach, ogrodach, przy parkingach, drogach — dobrze znoszą trudne warunki miejskie, także terenów przemysłowych. Nie mają...

Pojemniki, doniczki do uprawy materiału szkółkarskiego

Pojemniki lub doniczki do uprawy materiału szkółkarskiego mają zapewniać roślinom korzystne warunki rozwoju, być łatwe do przenoszenia i przestawiania oraz odznaczać się dobrą trwałością....

Auksyny w rozmnażaniu drzew i krzewów ozdobnych przez sadzonki. Cz. I – charakterystyka auksyn

Są jedną z najważniejszych grup regulatorów wzrostu roślin. W rozmaity sposób wpływają na zachodzące w tkankach procesy fizjologiczne. Do procesów stymulowanych przez auksyny należą,...

Szkodniki olszy

Szpeciele Kolbowiec olchowy (Eriophyes laevis) występuje na różnych gatunkach olsz, ale głównie na olszy czarnej (Alnus glutinosa). Żeruje na liściach, w czego wyniku tworzą się na...

Rozmnażanie przez szczepienie – cz. II. Pod osłonami – kalendarz i metody

W poprzednim odcinku, opublikowanym w "Szkółkarstwie" 2/2003, Autor przedstawił ogólne wiadomości na temat szczepienia (red.). Terminy Iglaste. W Europie Zachodniej szczepienia zimowe zaczyna się od sosen...