Nawozy otoczkowane w uprawie roślin balkonowych

Pelargonia Plantacote
Pelargonia rabatowa 'Classic Red Pepper' w doświadczeniu

Streszczenie z wyników doświadczeń dotyczących przydatności nowej generacji nawozów otoczkowanych z serii Plantacote® w uprawie pojemnikowej roślin balkonowych, wykonanych w 2021 roku w Zakładzie Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

W obecnych czasach produkcja roślin ozdobnych pod osłonami wiąże się z dużym wyzwaniem. Na jej dochodowość ma wpływ wiele czynników, od tych naturalnych takich jak: temperatura, nasłonecznienie, presja szkodników, po czynniki ekonomiczne – rosnące koszty produkcji wynikające ze wzrostu cen nośników energii szczególnie ropy, węgla i gazu, braku siły roboczej, wzrost wynagrodzeń, a także wzrost cen niezbędnych środków produkcji takich jak: nawozy, doniczki, podłoża. Galopująca inflacja znacznie podwyższyła ceny nie tylko w branży ogrodniczej, lecz w całej gospodarce, co również zmusza klientów do racjonalnego dysponowania pieniędzmi.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że dziś jest znacznie trudniej produkować rośliny ozdobne najwyższej jakości zapewniając przy tym dochodowość i rozwój gospodarstwa. W pewnym stopniu koszty produkcji możemy ograniczyć stosując nawozy otoczkowane, które aplikujemy tylko raz w czasie sadzenia roślin. Wyższa cena nawozów o przedłużonym uwalnianiu składników pokarmowych rekompensuje mniejszy nakład pracy w ciągu całego cyklu produkcji, przynosząc oszczędności w kosztach jakie generuje siła robocza i konieczność regularnego nawożenia nawozami pozbawionym otoczki.
W 2021 roku w Zakładzie Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności do uprawy pojemnikowej roślin balkonowych, nowej generacji nawozów otoczkowanych serii Plantacote®. Ich przydatność oceniano w porównaniu do innych, dostępnych na rynku nawozów otoczkowanych. Jako materiał roślinny posłużyła popularna wśród polskich producentów pelargonia rabatowa (Pelargonium zonale)  'Classic Red Pepper’ oraz niecierpek nowogwinejski (Impatiens New Guinea)  'Magniticco Dark Red’. Rośliny posadzono do doniczek o średnicy 11 cm oraz objętości 500 ml, w podłoże przygotowane na bazie torfu wysokiego odkwaszonego. Nawozy otoczkowane w ilości 4 g/l wymieszano z podłożem bezpośrednio przed sadzeniem roślin. Rośliny uprawiano przez trzy miesiące w szklarni na stołach wyłożonych matami podsiąkowymi i podlewano w miarę potrzeby.

Niecierpek Plantacote
Niecierpek w doświadczeniu

 

NIECIERPEK NOWOGWINEJSKI
Jak wykazały przeprowadzone badania, nawozy Plantacote Pluss® oraz Plantacote Top K® o długości działania 4 miesiące, wykazały się dobrą skutecznością żywieniową w fazie wegetatywnego i generatywnego wzrostu niecierpka nowogwinejskiego, który charakteryzował się dobrą jakością handlową w porównaniu do nawozów porównawczych.
System korzeniowy
Niecierpek nawożony nawozem Plantacote Pluss® 4M wyróżniał się najbardziej rozwiniętym systemem korzeniowym z dużą ilością drobnych korzeni włośnikowych, które odgrywają ważną rolę w pobieraniu składników pokarmowych. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeni włośnikowych, rośliny nawożone tym nawozem najefektywniej pobierały uwalniane z otoczki składniki pokarmowe, ograniczając przy tym wymywanie nawozu z podłoża. Podobnej jakości system korzeniowy uzyskano u roślin nawożonych nawozem Plantacote Top K® 4M. Analiza statystyczna wykazała, że istotnie słabszym systemem korzeniowym charakteryzowały się rośliny nawożone pozostałymi nawozami otoczkowanymi co miało istotny wpływ na część nadziemną roślin.

nIECIERPEK pLANTACOTE
Niecierpek – system korzeniowy

Część nadziemna roślin
Zastosowanie nawozów otoczkowanych miało istotny wpływ na zróżnicowanie części nadziemnej niecierpka nowogwinejskiego. Zależnie od zastosowanego nawozu rośliny istotnie różniły się pod względem siły wzrostu. Niecierpek nowogwinejski nawożony nawozami Plantacote Pluss® 4M oraz Plantacote Top K® 4M był niższy niż rośliny nawożone pozostałymi nawozami otoczkowanymi. Miało to jednak pozytywne odzwierciedlenie w pokroju roślin – niecierpki nawożone nawozami Plantacote® były bardziej zwarte i charakteryzowały się istotnie większą średnicą.

Zastosowanie Plantacote Pluss® 4M oraz Plantacote Top K® 4M miało również pozytywny wpływ na liczbę pąków kwiatowych i kwiatów, których najwięcej odnotowano w przypadku roślin nawożonych Plantacote Pluss® 4M.

Wpływ nawozów otoczkowanych o przedłużonym działaniu na liczbę pąków kwiatowych u niecierpka nowogwinejskiego

Niecierpek nawożony nawozem Plantacote Pluss® 4M charakteryzował się również dobrym wybarwieniem liścia. W tych kombinacjach doświadczalnych odnotowano najwyższy indeks zazielenienia liści w trakcie uprawy niecierpka.

Obficie kwitnący niecierpek nowogwinejski nawożony nawozem Plantacote Pluss® 4M

Porównując poszczególne nawozy można stwierdzić, że nawożąc niecierpka nawozami Plantacote® uzyskujemy bardzo dobre rezultaty. Rośliny nawożone nawozami otoczkowanymi Plantacote® cechowały się bowiem zdrowym i dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym, tworzyły zgrabną dobrze rozbudowaną rozetę liści oraz charakteryzowały się obfitym kwitnieniem – największą ilością kwiatów.

PELARGONIA RABATOWA
Nawożenie pelargonii rabatowej nawozami Plantacote® również pozytywnie wpłynęło na wzrost i rozwój tych roślin, co miało istotny wpływ na ich wartość handlową.
System korzeniowy
Podobnie jak w przypadku niecierpka, zastosowanie nawozu Plantacote Pluss® 4M bardzo korzystnie wpłynęło na system korzeniowy pelargonii, który był bardzo dobrze rozbudowany z dużą ilością korzeni włośnikowych. Podobne rezultaty uzyskano gdy nawożono pelargonie porównawczymi nawozami. Dobrze rozbudowany i zdrowy system korzeniowy to zdrowsze i jakościowo lepsze rośliny. Nawozy Plantacote® pozytywnie wpłynęły na wzrost i rozwój sytemu korzeniowego, a tym samym pozwoliły uzyskać dobrej jakości produkt handlowy.

Pelargonia – system korzeniowy

Część nadziemna roślin
Niezależnie od zastosowanego nawozu otoczkowanego, wzrost i jakość pelargonii była porównywalna. Dobre efekty uzyskano przy zastosowaniu nawozów Plantacote® jak i nawozów porównawczych. Rośliny charakteryzowały się dobrym pokrojem i wytworzyły dużo kwiatów w całym sezonie wegetacyjnym. Przeprowadzone badania wykazały, że nawożenie pelargonii nawozem Plantacote® pozwoliło uzyskać rośliny o lepszym pokroju w porównaniu do nawozów porównawczych. Bardzo dobre efekty uzyskano przy nawożeniu nawozem Plantacote Pluss 4M ze zmniejszoną o 30% dawką.

Pelargonia rabatowa ’Classic Red Pepeer’ w fazie handlowej – Plantacote Pluss 4M ze zmniejszoną dawką (66%)

Zaobserwowano, że zastosowanie nawozu Plantacote Pluss® 4M i Plantacote Top K® 4M oraz jednego z nawozów porównawczych wpłynęło korzystnie na zwiększenie liczby kwiatów w okresie uprawy do uzyskania wartości handlowej. Badania wykazały jednak, że rośliny nawożone nawozami Plantacote® tworzyły więcej pąków kwiatowych, co miało wpływ na podniesienie wartości handlowej takich roślin. Pelargonie nawożone Plantacote Pluss® 4M charakteryzowały się również dobrym wybarwieniem liści w całym okresie wegetacyjnym w porównaniu do pozostałych wariantów nawożenia, co potwierdziły pomiary indeksu zazielenienia liści.

Wpływ nawozów otoczkowanych o przedłużonym działaniu na liczbę kwiatów u pelargonii rabatowej

Przedstawione wyniki badań pokazują, iż zastosowanie nawozów otoczkowanych pozytywnie wpływa na wartość handlową roślin. Przy wyborze nawozu otoczkowanego warto jednak kierować się nie tylko ceną, jego składem chemicznym czy przywiązaniem do konkretnej marki, ale również ich skutecznością nawozową. Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że zastosowanie nawozów otoczkowanych o przedłużonym działaniu z serii Plantacote® w uprawie pelargonii i niecierpka pozytywnie wpływa na jakość roślin, co przekłada się na ich większą wartość handlową oraz satysfakcję klientów. Stosując nawozy otoczkowane producent zyskuje czas, ogranicza nakłady pracy i zapewnia kontrolowane nawożenie swoich roślin w całym okresie ich produkcji.

Dr Jacek Nowak

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Państwowy Instytut Badawczy

 

http://www.plantacote.pl/

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.