• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/1998

W Polsce owocujące plantacje truskawek zakładane są najczęściej z sadzonek ''świeżych'' (zielonych). Od kilku lat coraz częściej prowadzi się również uprawę z sadzonek frigo.
Więcej »
Większość gatunków i odmian wiśni sadzonych u nas na terenach zieleni pochodzi z Chin, Japonii oraz Korei. Powszechnie nazywane są wiśniami japońskimi (Prunus incisa, P. sargentii, P. serrulata, P. subhirtella, P. x yedoensis).
Więcej »
Międzynarodowe targi ogrodnicze IPM, odbywające się w niemieckim mieście Essen, to impreza, która może być interesująca dla wszystkich uczestników ''ozdobnego'' biznesu (patrz też relacja w ''Haśle Ogrodniczym'' 4/98). Szczególne miejsce na IPM zajmuje szkółkarstwo - targi te, zwłaszcza odkąd zrezygnowano z organizowania wystawy FMB w Erfurcie, są najważniejszym forum prezentacji niemieckiej produkcji drzew, krzewów oraz bylin. Jednocześnie kraj naszych zachodnich sąsiadów, jako największy w Europie szkółkarski rynek zbytu, zwabia liczniejsze i bardziej różnorodne niż Holandia grono wystawców zagranicznych (reprezentowane są nawet Łotwa czy Białoruś).
Więcej »
Wiemy, że Dania jest krajem rolniczym, a pochodzące stamtąd produkty rolne i ogrodnicze są ważnym towarem eksportowym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z wysokiej pozycji duńskiego szkółkarstwa, którego rozwój nastąpił po II wojnie światowej. W czasie wojny, na skutek odcięcia kraju od surowców energetycznych, wykorzystywano na opał drewno i, w efekcie, wycięto znaczną część lasów. Żeby przeciwdziałać dalszej dewastacji drzewostanu i przywrócić poprzedni stan, położono duży nacisk na rozwój szkółkarstwa leśnego oraz ogrodniczego.
Więcej »