• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2001

Założeniem szkółkarza produkującego drzewka jabłoni jest to, aby wszystkie okulanty miały średnicę powyżej 12 mm, pień był co najmniej 60-centrymetrowy, a koronka składała się z 8–10 pędów. Takie parametry udaje się jednak uzyskać tylko pod warunkiem zapewnienia roślinom właściwych warunków wzrostu.
Więcej »
Pod koniec stycznia odbyła się w Ustroniu konferencja szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego. Uczestnicy dwudniowych obrad wysłuchali wykładów poświęconych obecnej sytuacji w produkcji i doborze odmian drzew owocowych oraz wykorzystaniu w szkółkarstwie sadowniczym roślinnych bioregulatorów i defoliantów. Największe zainteresowanie wzbudził jednak temat nowelizacji ustawy o nasiennictwie.
Więcej »
Dęby (Quercus sp.) należą do rodziny bukowatych (Fagaceae). Znane jest około 600 gatunków, występujących niemal wyłącznie na półkuli północnej. W Polsce w stanie naturalnym występuje dąb szypułkowy (Quercus robur, syn. Q. pedunculata) i bezszypułkowy (Q. petraea, syn. Q. sessilis). Spotyka się także ich mieszańce, lecz nie tak często, jak się powszechnie sądzi. Rodzimość trzeciego gatunku — dębu omszonego (Q. pubescens) — bywa, zwłaszcza ostatnio, kwestionowana. W naszych ogrodach botanicznych i arboretach są 73 taksony z rodzaju Quercus.
Więcej »
W poprzednim numerze zamieściliśmy omówienie podstawowych zmian w ustawie o nasiennictwie, po jej nowelizacji, przedstawione przez Krzysztofa Smaczyńskiego z Głównego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej. Zgodnie z zapowiedzią, tym razem drukujemy głos producenta-szkółkarza w dyskusji nad ustawą. Mamy nadzieję, że publikacja ta sprowokuje do wypowiedzi innych Czytelników "Szkółkarstwa" (red.).
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części przedstawiliśmy kilkanaście roślin wyróżnionych medalami ubiegłorocznego Plantarium oraz nagrodą dziennikarzy.
Więcej »
IPM, czyli Międzynarodowe Targi Roślin, corocznie odbywające się na przełomie stycznia i lutego w niemieckim mieście Essen, są uznawane przez produkujących materiał ozdobny szkółkarzy zza naszej zachodniej granicy za najważniejszą dla nich imprezę wystawienniczą. Na IPM ściągają bowiem tłumy zwiedzających z całego świata, dla którego Niemcy pozostają od lat najważniejszym europejskim rynkiem zbytu.
Więcej »
Zasadnicza bariera, jaką napotyka produkcja roślin wrzosowatych, to ich wrażliwość na wysokie pH podłoża (najczęstszą przyczyną alkalizacji jest duża zawartość wapnia w glebie). W obrębie rodzaju różanecznik (Rhododendron sp.) znane jest zaledwie kilka gatunków uważanych za tolerancyjne wobec odczynu podłoża, ale i tak górna granica pH, przy którym rosną one w warunkach naturalnych, to 4,5–5,5 (różaneczniki wielkokwiatowe).
Więcej »
Podczas ubiegłorocznej konferencji pt. "Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" (13–14.12.2000 r., Lublin) dyskutowano, między innymi, nad problemami krajowego szkółkarstwa ozdobnego. Tematem tym zajęła się dr hab. Lilianna Jabłońska z warszawskiej SGGW.
Więcej »
W światowym szkółkarstwie szczególną uwagę zwracają szkółki, które mogą się pochwalić, z jednej strony, wieloletnią tradycją, a z drugiej — rozmachem i nowoczesnością. Do takich przedsiębiorstw należy niemiecka firma Jeddeloh Pflanzen, która powstała w 1932 roku i do dziś pozostaje w rękach jednej i tej samej rodziny.
Więcej »
Antraknozę roślin ozdobnych prezentowałem już wielokrotnie — głównie jako chorobę występującą na liściach. Jednak jej sprawca — grzyb Colletotrichum gloeosporioides — może powodować również znaczne straty w szkółkach rozwijając się na łodygach, w czego wyniku dochodzi do zamierania części lub całych roślin.
Więcej »
ROŚLINY OZDOBNE

DERENIE

Derenie (Cornus) należą do rodziny dereniowatych (Cornaceae), a ich łacińska nazwa nawiązuje — z powodu twardości drewna — do słowa róg (cornu). Rośliny z tego rodzaju posiadają naprzeciwległe, opadające na zimę liście oraz kwiaty zebrane w główkowate kwiatostany, u niektórych gatunków ozdobą są kolorowe podsadki kwiatostanu. Owocem jest biały (fot. 1), niebieski, czerwony lub czarny pestkowiec. Niektóre derenie mają dekoracyjne, kolorowe liście oraz pędy, inne okazale i obficie kwitną, a owoce derenia jadalnego (C. mas) nadają się do spożycia oraz na przetwory.
Więcej »