• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2001

W "Szkółkarstwie" 1/1998 i 4/2000 informowałem Czytelników o możliwościach wykorzystania siewek 'Węgierki Wiedeńskiej' i 'Eruni' do produkcji drzewek śliw. Podkładki te wpisano do Rejestru Odmian w 2000 roku i otrzymały one nazwy, odpowiednio, 'Wala' oraz 'Erunosid'. Poniższy artykuł jest próbą wstępnej oceny ich przydatności sadowniczej w porównaniu z tradycyjnymi podkładkami.
Więcej »
W artykule "Rodzaje drzew wiśni i ich przydatność dla sadownictwa" (Szkółkarstwo" 1/2001) porównana została wartość sadownicza drzew własnokorzeniowych z okulizowanymi na podkładkach. Poniższy tekst poświęcamy drzewom własnokorzeniowym uzyskiwanym z odrostów korzeniowych. We współczesnym szkółkarstwie produkowanie drzew owocowych z odrostów ma znaczenie tylko w przypadku śliw oraz wiśni, i to lokalnie. Ten sposób rozmnażania jest jednak najtańszy, toteż w niektórych regionach ciągle ma duże znaczenie praktyczne.
Więcej »
W większości krajów europejskich choroba ta stanowi obecnie poważne zagrożenie, może bowiem doprowadzić do zniszczenia nawet całej uprawy. W ubiegłym roku stwierdzono ją także w Polsce, na plantacji matecznej założonej z hiszpańskich sadzonek odmian 'Tudla' i 'Camarosa'. Grzyb wywołujący chorobę — Colletotrichum acutatum — atakuje nadziemne części roślin — ogonki liściowe, liście, rozłogi (fot). Pojawiają się na nich brązowe, gnijące plamy. Patogen poraża także koronę, która w wyniku infekcji gnije. Zaatakowane rośliny zamierają.
Więcej »

16 lutego br. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych. Zmiany — w stosunku do ustawy z 12 lipca 1995 roku — były konieczne ze względu na dostosowywanie naszych przepisów do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Wśród nowych rozwiązań znalazły się te oparte na regulacjach ustanowionych przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin FAO (Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Ustawa wchodzi w życie po czterech miesiącach od momentu ogłoszenia, z wyjątkiem artykułu 13., który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2003 roku.
Więcej »
W numerze 1/2001 "Szkółkarstwa" zamieszczone zostało sprawozdanie z corocznego walnego zgromadzenia członków Związku Szkółkarzy Polskich. Do tekstu sprawozdania pt. "Skazani na marketing" wkradły się dwie nieścisłości, które znacznie wypaczają obraz tego, co miało miejsce na naszym zjeździe. Pragniemy je sprostować, jednocześnie precyzując nasze stanowisko w tych sprawach.
Więcej »
W ostatnich latach na Zachodzie obserwuje się rosnące zainteresowanie bambusowatymi, wykorzystywanymi do ozdoby ogrodów, patiowych pojemników (gatunki tropikalne także do mieszkań), a nawet jako materiał na żywopłoty. Niektóre szkółki holenderskie, niemieckie czy francuskie wyspecjalizowały się już w produkcji tych roślin, oferując kilkadziesiąt gatunków i odmian.
Więcej »
Ammerland, szkółkarski rejon leżący w północno-zachodnich Niemczech, kojarzy się obecnie z szerokim asortymentem drzew i krzewów ozdobnych. Jego wizytówką pozostają jednak od lat różaneczniki, których uprawę rozpoczęto tam już pod koniec XVIII wieku.
Więcej »
Szkółkarstwo ozdobne to obecnie główna specjalizacja firmy Hodowla Roślin Bronisze sp. z o.o. Tymczasem jeszcze 10 lat temu przedsiębiorstwo z Bronisz k. Warszawy znane było przede wszystkim z produkcji sadzonek goździków.
Więcej »
Pierwszą część moich spostrzeżeń na temat produkcji drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin w Stanach Zjednoczonych (czyt. w numerze 5/2000) poświęciłam ogólnym wiadomościom na ten temat. Tym razem — rzecz o najbardziej charakterystycznych, oprócz wielkości gospodarstw i ich rozmachu, cechach amerykańskiego biznesu szkółkarskiego.
Więcej »
Od dwóch lat mamy w Polsce nadprodukcję krzewów róż, ze wszystkimi, typowymi dla tego zjawiska objawami: gwałtownym spadkiem cen i ograniczeniem zbytu. Okresy koniunktury i jej braku przeżywaliśmy już w przeszłości wielokrotnie, jednak w miarę regularnie następowały po sobie lata lepsze i gorsze, z przewagą tych pierwszych. Pozwalało to nie tylko utrzymać produkcję na określonym poziomie, ale ją wyraźnie zdynamizować (w latach 1980–95 nastąpił prawie dziesięciokrotny wzrost). Jednak obecna sytuacja różni się od poprzednich zasadniczo. Nie tylko skalą problemu, wynikającą z wielkości produkcji, ale przede wszystkim brakiem optymistycznych perspektyw na najbliższą przyszłość.
Więcej »
Więcej »
Rodzaj Weigela, czyli krzewuszka, należy do rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae) i obejmuje 12 gatunków roślin pochodzących z Chin, Korei oraz z Japonii. Są to krzewy o sezonowych, ułożonych na pędach na krzyż, liściach, których brzegi są drobno piłkowane. Kwiaty mają kształt dzwonkowaty oraz długą rurkę. Ich barwa — najczęściej czerwona, rzadziej biała lub żółtawa — jest dość zmienna.
Więcej »