• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 04/2001

Ostatnio wzrasta zapotrzebowanie na owoce czereśni, a sadownicy uzyskują za nie wysokie ceny. Skłania to ich do zakładania sadów towarowych, czemu dodatkowo sprzyja wprowadzanie do praktyki sadowniczej nowoczesnych technologii uprawy drzew tego gatunku, a przede wszystkim karłowych podkładek i wstawek skarlających. Wśród cennych podkładek dla czereśni znajdują się te z serii P-HL, pochodzące z Czech.
Więcej »
Szkółka Mariana i Rafała Dudków z Ochmanowa i Wróżenic należy do najbardziej znanych, a zarazem największych w Polsce. Założono ją w 1970 roku na wydzierżawionych gruntach, wkrótce udało się kupić kilka hektarów. Obecnie gospodarstwo ma już powierzchnię 220 ha i w całości należy do właścicieli. Szkółka zajmuje corocznie kilka, kilkanaście procent gruntów (w tym roku — 15 ha). Konsekwentnie stosowany jest płodozmian, na pozostałej części terenu uprawia się zboża.
Więcej »
Współczesne sadownictwo stawia wysokie wymagania szkółkarzom. Oczekuje się od nich, aby drzewka szybko zaczynały owocować i dawały obfite plony jak najlepszej jakości. Producenci materiału do nasadzeń zastanawiają się jednak, jaki typ produkowanych drzewek ma przeważać w szkółce i na które znajdą zbyt po opłacalnej cenie. Czy będzie to jednoroczny okulant, uzyskany z letniej okulizacji lub ze szczepienia w ręku, dwuletnie drzewko z jednoroczną koroną, czy też może podkładka zaszczepiona odmianą szlachetną. W rozważaniach tych pomocna jest kalkulacja kosztów produkcji różnych typów drzewek.
Więcej »
Więcej »
Rodzaj Hydrangea, czyli hortensja, należy do grupy najbardziej zróżnicowanych roślin ogrodniczych i obejmuje 37 gatunków oraz 17 podgatunków. Jednak tylko nieliczne — ze względu na odporność na mróz — nadają się do uprawy w Polsce.
Więcej »
Zwiększająca się podaż materiału szkółkarskiego i ciągłe poszukiwanie nowości zmuszają producentów do poszerzenia asortymentu, między innymi o formy pienne krzewów ozdobnych. Do niedawna na rynku polskim dominowały wśród nich róże, migdałki oraz wierzby. Obecnie — zgodnie z trendami z Europy Zachodniej (fot. 1) — oferta ta uległa rozszerzeniu.
Więcej »
Róże na pniu przeżywają ostatnio w Europie renesans, poszukują ich nie tylko właściciele ogrodów, ale także posiadacze balkonów, tarasów czy okiennych parapetów, pragnący uprawiać te rośliny w pojemnikach (fot.). Ta moda może się okazać interesującym źródłem dochodu dla szkółkarzy — taki produkt kupuje się bowiem "oczami", w okresie kwitnienia, a więc zwykle w lecie, kiedy mniej jest klientów na tradycyjne drzewa i krzewy. Prawidłowo wyprodukowane róże długo nie tracą walorów ozdobnych i można nimi handlować do końca sezonu wegetacyjnego.
Więcej »
Już po raz siódmy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zorganizował konferencję poświęconą szkółkarstwu ozdobnemu. Tym razem odbyła się ona mniej więcej w połowie maja i trwała dwa dni, z których pierwszy przeznaczono na wykłady, a drugi — na zwiedzanie gospodarstw oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
Więcej »
Obydwa rodzime gatunki dębów, szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Q. petraea) rozmnaża się z siewu nasion — żołędzi. Dojrzewają one na przełomie września i października w pierwszym roku, po czym szybko opadają. Żołędzi opadłych najwcześniej nie powinno się wykorzystywać, gdyż dopiero te opadające później są pełnowartościowe (najlepiej zbierać je na płachty rozkładane pod drzewami). W 1 kg znajduje się 145–500 (średnio 250) żołędzi dębu szypułkowego i 132–650 (średnio 375) bezszypułkowego. Masa 1000 nasion tego pierwszego gatunku wynosi 2–7 (średnio 4) kg, a drugiego 1,5–5 (średnio 3,1) kg.
Więcej »
Dęby uprawiane w szkółkach są zasiedlane i niszczone przez szereg gatunków owadów. Opisujemy tylko najważniejsze, które wyrządzają szkody o znaczeniu gospodarczym.
Więcej »
Tegoroczny sezon nie rozpieszcza szkółkarzy — producentów roślin ozdobnych. Bardzo łagodna zima, a następnie wilgotna i zimna wiosna sprzyjały rozwojowi szarej pleśni (Botrytis cinerea) oraz mączniaka rzekomego (Peronospora sp., Bremia sp.). Grzyby te infekowały masowo byliny, ale także siewki oraz sadzonki krzewów i drzew powodując niekiedy zamieranie pędów (fot. 1).
Więcej »
Komptonię amerykańską (Comptonia peregrina) widziałem po raz pierwszy w 1967 roku na terenie arboretum Wyższej Szkoły Rolniczej (Norges Landbrugshgskole) w As-Vollebekk w południowo-wschodniej Norwegii (tamtejszy klimat charakteryzuje się surowymi zimami i stosunkowo ciepłym latem, a roczna suma opadów wynosi 1120 mm). Kilka lat później oglądałem komptonię w słynnym parku krajobrazowym w Mużakowie koło Łęknicy, w dawnym woj. zielonogórskim.
Więcej »
Palecznik chiński (Decaisnea fargesii) reprezentuje rodzinę Lardizabalaceae. Oprócz niego do tego samego rodzaju należy jeszcze palecznik himalajski (D. insignis), ale tylko pierwszy gatunek spotykany jest w polskich ogrodach botanicznych i arboretach. W swojej ojczyźnie — w Chinach — krzew ten dorasta do 5 m wysokości, w Polsce osiąga 2, 3 m.
Więcej »
Integracja Polski z Unią Europejską jest przesądzona, a kwestią sporną pozostaje tylko data naszego przystąpienia do Wspólnoty. Korzyści, jakie przynosi ten akces, to stabilność polityczna i lepsze perspektywy gospodarcze. Kontrowersyjna pozostaje jednak kwestia wpływu członkostwa w UE na nasze rolnictwo.
Więcej »
Wielu Polaków słyszało o japońskim święcie kwitnących wiśni oraz o święcie kwitnących jabłoni w Łącku na Sądecczyźnie, ale Święto Kwitnących Azalii wymyślono dopiero w ubiegłym roku, w szkółce krzewów ozdobnych Eugeniusza Pudełka w Pisarzowicach koło Bielska-Białej. W tym roku (19–27 maja) obchodzono je — bardzo udanie — po raz drugi.
Więcej »
Więcej »