• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 05/2001

Produkcja nowych, mało znanych roślin jagodowych, może być bardzo opłacalna. Coraz większym zainteresowaniem rynku cieszą się bowiem ich owoce, a dzięki temu udaje się za nie osiągnąć atrakcyjne ceny. Do grupy takich roślin należy suchodrzew siny, inaczej błękitny (Lonicera caeruela), tzw. jagoda kamczacka. Jego owoce wyróżniają się specyficznymi właściwościami smakowymi oraz dietetycznymi, co więcej — dojrzewają kilkanaście dni przed głównymi zbiorami truskawek oraz malin.
Więcej »
Więcej »
12 sierpnia 2001 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa i rozwoju wsi (Dz. U. nr 77, poz. 828) do ustawy o nasiennictwie (czyt. "Szkółkarstwo" 1/2001) dotyczące obowiązkowego zaopatrywania sadowniczego materiału szkółkarskiego w etykiety.
Więcej »
Sadownicy poszukują obecnie drzewek wysokiej jakości, o uformowanej w szkółce koronie. Ciężar prac związanych z wyprodukowaniem takiego materiału spada na szkółkarzy. Jednak tylko takie drzewka szybko utworzą pąki kwiatowe, zawiążą owoce i zaowocują już w drugim roku po posadzeniu do sadu. Nie wszystkie jednak odmiany jabłoni łatwo tworzą pędy boczne i koronę. Wciąż trwają poszukiwania metod rozgałęziania okulantów, ponieważ żadna z dotychczasowych nie jest w pełni skuteczna.
Więcej »
Raz na pięć lat w niemieckim landzie Szlezwik-Holsztyn — jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie regionów szkółkarskich (znajduje się tam około 600 gospodarstw szkółkarskich i 5 tys. ha powierzchni produkcyjnej) — organizowana jest impreza poświęcona mechanizacji tej branży. W 2001 roku targi te, pod nazwą Baumschultechnik, odbyły się 16 i 17 sierpnia w Sparrieshoop (okolice Hamburga) na terenie szkółki rodziny Kordesów (fot. 1). Była to już ich ósma edycja, pierwsze miały miejsce w 1958 r.
Więcej »
Do rodzaju Lonicera należy 170–180 gatunków podzielonych na dwa podrodzaje; pierwszy z nich to suchodrzew, a drugi — wiciokrzew. Rośliny te występują głównie w Ameryce Północnej oraz w południowo-wschodniej Azji. W Polsce dziko rosną dwa gatunki suchodrzewów (L. nigra i L. xylosteum), ich mieszaniec (L. x helvetica) oraz jeden gatunek wiciokrzewu (L. periclymenum).
Więcej »
Szkółkarska produkcja roślin ozdobnych w USA jest na ogół w dużym stopniu zmechanizowana. Wynika to przede wszystkim ze skali produkcji, a nie — jak w Europie Zachodniej — z braku rąk do pracy (w Stanach — jak pisałam w numerze 3/2001 — niewyczerpanym, tanim źródłem siły roboczej są Meksykanie).
Więcej »
Wiosną bieżącego roku w szkółkach usytuowanych w różnych miejscach kraju, na pędach żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) 'Smaragd' — często na całej ich długości — pojawiły się kilkucentymetrowe zbrązowienia. Zwykle rozpoczynały się nieco poniżej wierzchołka (fot. 1).
Więcej »
Na przełomie maja i czerwca odbyło się dziewiąte już seminarium Grupy "Rośliny Wrzosowate". Zorganizowane zostało przez ośrodek wrocławski kierowany przez dr. hab. Tomasza Nowaka — dyrektora tamtejszego Ogrodu Botanicznego. W programie spotkania, oprócz części konferencyjnej, były wyjazdy, m.in. do Saksonii oraz innych miejsc związanych z historią uprawy roślin wrzosowatych w Europie Środkowej.
Więcej »
Na tarasach przypałacowych w Pszczynie odbył się od 28 czerwca do 1 lipca II Festiwal Architektury i Sztuki dla Ogrodów. Imprezę zorganizowała firma "Belweder — Bolesław Drzewiecki" przy współpracy Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie oraz Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Więcej »
W ostatniej dekadzie XX wieku przyjęto wiele międzynarodowych zobowiązań i programów dotyczących gospodarki przestrzennej, a także środowiska miejskiego. Obowiązujące w Polsce ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska przywołują pojęcie trwałego oraz zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który zapewni "...zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń".
Więcej »