• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 06/2001

Długoletnie badania przeprowadzone na AR w Lublinie wykazały możliwość produkcji materiału szkółkarskiego uprawnych odmian wiśni z sadzonek zielnych. Wiśnie tak otrzymane rosną słabiej od drzewek okulizowanych na podkładkach i mogą być sadzone gęściej niż te, produkowane tradycyjnie.
Więcej »
W lipcu nad gospodarstwem Alfreda Krupińskiego z Karniowa koło Krakowa przeszła burza gradowa, niszcząc przeznaczone do sprzedaży drzewka owocowe (około 120 tys. szt.). Grad był tak silny, że nie pozostawił ani jednej nieuszkodzonej rośliny.
Więcej »
Ewa i Tadeusz Kusibab od 20 lat specjalizują się w rozmnażaniu roślin in vitro. Zajmują się głównie borówką wysoką, różanecznikami i azaliami — poprzestając na produkcji "młodzieży". W najbliższych latach nie obawiają się przesycenia rynku krzewów borówki, ponieważ jej owoce — jako deserowe — bardzo dobrze się sprzedają, zarówno w kraju, jak i za granicą. Co więcej, jeszcze nikt w Polsce nie przetwarza ich przemysłowo.
Więcej »
Do niedawna w naszym kraju obowiązywało 11 Polskich Norm, które dla poszczególnych gatunków lub ich grup określały: wygląd, sposób wyprodukowania (np. wysokość okulizacji), wiek, zdrowotność, jednolitość jakościową — podział na wybory jakości lub wymagania minimalne oddzielnie dla różnych grup wiekowych materiału szkółkarskiego. 17 października br. weszły w życie dwa rozporządzenia wykonawcze ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniające przepisy, które obowiązywały do tej pory.
Więcej »
Na świecie jest około 80 gatunków z rodzaju Pinus, z których w Europie występuje zaledwie kilka. Na naszym kontynencie największym zasięgiem wyróżnia się sosna pospolita (P. sylvestris). Oprócz niej w Europie rosną też sosny: limba (P. cembra), alepska (P. halepensis), bośniacka (P. leucodermis), górska (P. mugo), czarna (P. nigra), rumelijska (P. peuce), nadmorska (P. pinaster), pinia (P. pinea) i hakowata (P. uncinata). Na półkuli północnej drzewa te należą do najważniejszych gatunków lasotwóczych i mają duże znaczenie gospodarcze.
Więcej »
W Polsce systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na duże rośliny, zwłaszcza drzewa uprawiane w pojemnikach (fot. 1) i gotowe do sadzenia przez cały sezon wegetacji przy ulicach na publicznych terenach zieleni, a także w ogrodach prywatnych. Dużymi drzewami oraz krzewami w pojemnikach interesują się też centra ogrodnicze. Takie rośliny trudniej jednak wyprodukować niż te w małych pojemnikach, gdyż duże egzemplarze są łatwo przewracane przez wiatr, a poważnym problemem jest zabezpieczenie ich systemu korzeniowego przed uszkodzeniami mrozowymi.
Więcej »
Jesienią, w natłoku prac, szkółkarze rzadko kiedy myślą o tym, co zrobić, aby wartość zdrowotna materiału szkółkarskiego po przezimowaniu — wiosną — była zadowalająca. Tymczasem niewiele trzeba, aby zabezpieczyć rośliny przed chorobami na okres jesienno-zimowego przechowywania.
Więcej »
Nasza szkółka roślin wrzosowatych, znajdująca się niedaleko Puław, wygląda dość szczególnie. Prawie w całości jest usytuowana na sztucznie utworzonych tarasach, zakończonych wysokimi skarpami (fot. 1). Takie uformowanie terenu wyniknęło z konieczności, ale okazało się dobrym systemem, który sprawdził się już przez dwa, obfitujące w ulewne deszcze, sezony.
Więcej »
Dęby, w tym najważniejszy gatunek rodzimy — dąb szypułkowy (Quercus robur) — odznaczają się dużą zdolnością regeneracji. Przejawia się ona, między innymi, stosunkowo szybkim i łatwym gojeniem się ran. Właściwość ta decyduje także o możliwości rozmnażania tych drzew przez szczepienie (fot. 1), za pomocą sadzonek pędowych oraz metodą kultur tkankowych.
Więcej »
Wspólny "zielony język" był przewodnim tematem tegorocznych międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium (fot. 1), które odbyły się 22–25 sierpnia w Boskoop (Holandia). I tak, najważniejsza w Europie impreza wystawiennicza poświęcona szkółkarstwu roślin ozdobnych stała się tym razem okazją do rozważań nad narastającymi problemami, które dotyczą komunikowania się producentów i handlowców. W efekcie szybkiego rozwoju komputeryzacji oraz elektronicznej wymiany informacji, a także nabywania tą drogą towarów, wprowadzenie jednolitego "języka" stało się koniecznością dla szkółkarskiej branży. Nie jest to jednak proste.
Więcej »
Już po raz piąty Olba gościła w niemieckim mieście Oldenburg, tym razem 25–27 sierpnia. Tegorocznym tematem przewodnim tej wystawy był "Balkon-taras-podwórko", zwracający szczególną uwagę na drzewa, krzewy i byliny do dekoracji wymienionych, małych enklaw.
Więcej »
Jednym z głównych celów tegorocznej, międzynarodowej wystawy "Zieleń to Życie", która odbyła się w Warszawie na przełomie sierpnia i września, była promocja polskiego szkółkarstwa w krajach Europy Środkowowschodniej. Organizatorzy imprezy — Agencja Promocji Zieleni i Związek Szkółkarzy Polskich (ZSzP) — gościli więc dziennikarzy branżowej prasy z Czech, Litwy, Łotwy, Rosji oraz Węgier, proponując im nie tylko obejrzenie wystawy, ale także kilku szkółek. Do wzięcia udziału w wystawie zaproszono również siostrzane organizacje producenckie, z czego skorzystał Związek Szkółkarzy Republiki Czeskiej.
Więcej »
Jestem rolnikiem, prowadzę niewielką szkółkę w swoim gospodarstwie. Ponieważ znajduje się ona na "zapadłej" wsi, wydzierżawiłem od sąsiedniej gminy kawałek placu przy drodze, by móc tam sprzedawać wyprodukowane przez siebie rośliny. Na wydzierżawionym terenie uprawiam również krzewy i byliny. Czy władze tej sąsiedniej gminy mają prawo żądać ode mnie podatku od działalności gospodarczej, czy powinienem płacić tylko podatek gruntowy? E. R.
Więcej »