• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2011


 • Na gorąco. Na „przednówku” - Alicja Cecot

 • Drzewo roku 2011 – glediczja (cz. I). Glediczja trójcierniowa - prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

 • Szkółkarskie ciekawostki z Essen. IPM 2011 - Wojciech Górka

 • W Kraju Tulipanów - Ilona Sprzączka

 • Eksportowe Węgry - Alicja Cecot

 • Ze świata: Węgry. Hodowca-pasjonat - Alicja Cecot

 • Satelitarne żywopłoty - Alicja Cecot

 • Produkcja to nie wszystko - Ilona Sprzączka

 • Z kraju: Ogrody bez granic - Mariusz Podymniak

 • Z kraju: Zabytkowy park dworski w Iłowej - prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

 • Polska odmiana: śliwa wiśniowa (ałycza) ‘Złoty Obłok’ - dr Adam Marosz

 • Byliny warte uwagi: pszczelnik wąskolistny, pszonak jastrzębcolistny - dr Regina Dębicz

 • Wyzwania dla krajowego szkółkarstwa - prof. dr hab. Eberhard Makosz

 • Moda na własne odmiany - Mariusz Podymniak

 • Handel zagraniczny materiałem szkółkarskim w 2010 roku - dr Adam Marosz

 • Szkółkarski Hyde Park: Refl eksje po „Gardenii” - Renata Fryszkowska-Madej

 • Targi, wystawy, konferencje

 • Z kraju: Wzorowy Agroprzedsiębiorca - Anna Maciejuk

 • Podrabiane środki ochrony roślin – zagrożeniem dla życia i środowiska dodatek dofi nansowany przez NFO

Więcej »