• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 2/2020

W tym numerze Szkółkarstwa między innymi: • Pieris • Świąteczne hortensje • Paszportowanie roślin.

Więcej »

W ostatnich latach wyraźnie widać zmiany w podejściu włodarzy miast do zieleni. Pojawiają się nowe parki, rewitalizowane są te starsze, zmienia się wygląd zieleni przyulicznej. W końcu sadzi się więcej drzew, i – co najważniejsze – coraz większych, lepszej jakości oraz odmian radzących sobie w warunkach miejskich. Przyglądając się nowym nasadzeniom, można jednak odnieść wrażenie, że dobór odmian drzew sadzonych obecnie bardzo się skurczył, a w co najmniej kilku miastach zauważyłem, że dominują wśród nich m.in. klon polny ‘Elsrijk’, platan klonolistny, lipa drobnolistna ‘Rancho’ czy grab pospolity ‘Fastigiata’. Zresztą dotyczy to nie tylko naszego kraju, bo w t m roku np. klon ‘Elsrijk’ stał się towarem poszukiwanym w ca ej Europie. Jest on oczywiście trafnym wyborem – toleruje suszę, zwarte, utwardzone podłoże i zanieczyszczone powietrze. Zalet nie można odmówić także lipie ‘Ranczo’ – stosunkowo dobrze adaptuje się do trudnch warunków, ma małą koronę, a przy tym nie produkuje spadzi i nadaje się na węższe ulice z miejscami parkingowymi. Platanom z kolei niestraszne są susza i zanieczyszczone powietrze.

Więcej »