• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl

Sprzedaż i prenumerata

 

Konto bankowe

65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 - prenumerata, wydawnictwa

Grażyna Wójcik

kierownik działu dystrybucji

602 651 838
grazyna.wojcik@plantpress.pl

Danuta Stanisz

dystrybucja wydawnictw

600 489 611
danuta.stanisz@plantpress.pl

Bartosz Szubrycht

dystrybucja wydawnictw

606 950 906
bartosz.szubrycht@plantpress.pl