• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl

Redakcja

 

Wojciech Górka

redaktor naczelny Szkółkarstwa

600 489 563
wojciech.gorka@plantpress.pl

Ilona Sprzączka

z-ca redaktora naczelnego

606 986 751
ilona.sprzaczka@plantpress.pl