Specjalistyczne ubezpieczenie upraw pod osłonami

Dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak, Plantpress

Ubezpieczenie upraw. Szkoday wyrządzone przez wodę w szklarnii.
fot. Gartenbau-Versicherung

Ubezpieczenie upraw to ważny element planu biznesowego gospodarstw szkółkarskich. Uprawa roślin pod osłonami w znacznym stopniu zależy od pogody. Ta oprócz tego, że wpływa na przebieg wegetacji, może również zagrażać bezpieczeństwu produkcji. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne w naszej szerokości geograficznej nie są niczym nowym. Ich częstotliwość zwiększa się jednak wraz z zachodzącymi zmianami klimatu. Ryzyko wystąpienia strat spowodowanych przez zjawiska pogodowe, ogień oraz awarie techniczne pozwala zminimalizować odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa.

Na polskim rynku dostępna jest już oferta ubezpieczenia dla ogrodników produkujących rośliny pod osłonami. Za pośrednictwem wyspecjalizowanego agenta ubezpieczeniowego – firmy AgroRisk Polska producenci mogą uzyskać doradztwo ubezpieczeniowe. Otrzymać ofertę. Dokonać zakupu polisy od europejskiego lidera ubezpieczeń ogrodniczych Gartenbau-Versicherung. Szczegóły i zakres oferowanej ochrony przedstawili Christian Senft, prezes Gartenbau-Versicherung oraz Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska podczas konferencji prasowej zorganizowanej 21 kwietnia br. w Poznaniu.

Spotkanie biznesowe poświęcone ubezpieczeniu upraw
Uczestnicy konferencji, fot. A. Czerwińska-Nowak

Ubezpieczenia ze 175-letnią tradycją

AgroRisk Polska to firma, która rozpoczęła działalność w czerwcu 2020 r. Od początku wspierana była wieloletnim doświadczaniem Gartenbau-Versicherung, R+V, VEREINIGTE HAGEL – znanych na europejskim rynku ubezpieczycieli, będących udziałowcami firmy. AgroRisk specjalizuje się w ubezpieczeniach upraw ogrodniczych pod osłonami – w szklarniach i tunelach foliowych oraz budynkach (pieczarkarnie). Ubezpiecza także centra ogrodnicze.
Kierunki produkcji mogą być różne: uprawa warzyw i owoców miękkich, roślin ozdobnych, produkcja grzybów i materiału szkółkarskiego.

Firma Gartenbau-Versicherung, której produkt oferuje AgroRisk Polska, to ubezpieczyciel z bardzo długą tradycją. Firmę założyli w 1847 r. w Niemczech ogrodnicy, którzy chcieli chronić swoje uprawy przed skutkami szkód gradowych. Obejmowała ona ubezpieczeniem zarówno uprawy prowadzone pod osłonami, jak i w nieosłoniętym gruncie.

Firma powstała jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Oznacza to, że ogrodnicy chcący ubezpieczyć swoje uprawy zostają członkami towarzystwa i ubezpieczają sami siebie.
Pozwala to na przeniesienie ryzyka z jednego członka na wspólnotę. Ubezpieczeni są częścią towarzystwa i zależy im przede wszystkim na ograniczaniu ryzyka. Dlatego podejmują działania zabezpieczające przed powstawaniem szkód. Dzięki temu wysokość składek nie wzrastała.

Firma została założona i jest dalej prowadzona przez osoby znające specyfikę produkcji ogrodniczej i zmagające się z jej realiami. Dlatego ubezpieczenia oferowane przez Gartenbau-Versicherung są doskonale dopasowane do potrzeb właścicieli gospodarstw ogrodniczych. Na bieżąco są dostosowywane do zmian klimatu i specyfiki produkcji.
Przez lata działania firmy wraz z intensyfikacją występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i postępującym zaawansowaniem technicznym gospodarstw oferta ubezpieczyciela została rozszerzona. Obejmuje obecnie o ochronę przed skutkami huraganów, podtopień, ulewnych deszczy, naporu lodu i śniegu, ognia, uderzeń piorunów, przepięcia i awarii technicznych.

Międzynarodowy zasięg

W związku z zainteresowaniem tego typu ubezpieczeniami ogrodników z innych krajów, po 60 latach działalności w Niemczech towarzystwo zaczęło rozszerzać swój zasięg na inne kraje europejskie. Obecnie ubezpieczenie upraw Gartenbau-Versicherung jest dostępne także dla ogrodników w Szwajcarii, we Francji, Włoszech, w Luksemburgu, Holandii, Grecji, a od 2022 r. – także w Polsce. Gartenbau-Versicherung zabezpiecza działalność i płynność finansową podmiotów z całego łańcucha produkcyjnego w ogrodnictwie. Towarzystwo obejmuje ok. 14 300 firm członkowskich i ubezpiecza dochody na ponad 60 miliardów euro.

Ubezpieczenie upraw – polisa skrojona na miarę

W Polsce zakres ubezpieczeń Gartenbau-Versicherung, oferowanych przez AgroRisk, obejmuje obecnie wyłącznie uprawy pod osłonami, których założenie i prowadzenie wymaga wysokich nakładów i, co za tym idzie, wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Podczas konferencji prasowej w Poznaniu Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska przedstawił nowe rozwiązanie oraz strategię działania na polskim rynku. Ogrodnikom produkującym pod osłonami zaproponował produkt HORTISECUR® G – pierwsze specjalistyczne ubezpieczenie upraw, które zostało stworzone ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb branży. W ramach tego produktu ogrodnicy mogą objąć ochroną obiekty produkcyjne i budynki gospodarcze, maszyny, urządzenia i instalacje, a także wyposażenie obiektów, a przede wszystkim uprawy, ubezpieczając je od zdarzeń takich jak grad, huragan, napór śniegu i lodu, ulewny deszcz, zalanie, ogień, uderzenie pioruna, a także od awarii techniki.

Ubezpieczenie upraw pod osłonami zapewnia Agrorisk Polska
Od lewej: Michael Lösche, Jadwiga Thomanek i Christian Senft, fot. A. Czerwińska-Nowak

Obecnie możliwa jest nawet ochrona od cyberprzestępstw oraz przed utratą zysków z upraw. Szczególnie ciekawym dla ogrodników modułem ubezpieczenia może być wspomniana już ochrona od awarii technicznych. Współcześnie proces uprawy pod osłonami jest w coraz większym stopniu uzależniony od techniki i automatycznego sterowania. Awarie systemu nawadniania, siłowników w wietrznikach czy czujników umieszczonych w obiekcie albo komputera klimatycznego to zdarzenia, które mogą mieć poważne konsekwencje dla uprawy lub nawet doprowadzić do jej zniszczenia. Dlatego możliwość objęcia techniki ochroną ubezpieczeniową jest bardzo istotna dla gospodarstw.

W ramach HORTISECUR® G firma nie oferuje ubezpieczeń upraw przed chorobami i szkodnikami. Wyjątkiem są przypadki, w których wystąpienie choroby jest bezpośrednim następstwem innego zdarzenia, np. zalania obiektu.
Ubezpieczenie HORTISECUR® G ma konstrukcję modułową, aby można je było dostosować do specyfiki każdego gospodarstwa. Dzięki temu każdy ogrodnik może zdecydować, które przedmioty i od jakich ryzyk chce ochronić, zależnie od własnych potrzeb.

Po pierwsze: prewencja

W swojej działalności AgroRisk wspiera klientów na każdym etapie. Zarówno podczas wyboru i zakupu polisy, jak i w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz podczas likwidacji szkód.
Z pomocą pośrednika można skorzystać z doradztwa ubezpieczyciela od etapu projektowania i budowy szklarni czy tuneli. Już wówczas można dokonać ocenę ryzyka i wziąć w tym procesie pod uwagę sposoby jego minimalizowania, ponieważ prewencja to najskuteczniejsza ochrona.

Ogrodnik nawet z najlepszym ubezpieczeniem, pokrywającym wszystkie straty, zostaje na czas potrzebny do likwidacji szkód i wznowienia produkcji wyłączony z rynku. W wypadku niektórych upraw może to być długi okres czasu. Dlatego ubezpieczyciel tak dużą wagę przykłada do działań zapobiegających powstawaniu szkód. Na polskim rynku opiekunami klienta czuwającymi nad przebiegiem sprzedaży polis i likwidacją szkód są menedżerowie ds. ubezpieczeń: Michał Kłobus i Robert Brocki.

Ubezpieczenie upraw HORTISECUR® G ma charakter indywidualny i jest każdorazowo dostosowywane do każdego gospodarstwa. Ochroną może zostać objęte każde gospodarstwo, bez względu na jego wielkość i skalę produkcji. Ubezpieczone mogą zostać zarówno obiekty nowo powstające, jak i te już użytkowane. Umowy nie są zawierane on-line, każdorazowo podjęcie współpracy z ubezpieczycielem poprzedzone jest wizytą w gospodarstwie i oceną ryzyka oraz indywidualnych potrzeb ogrodnika.

Ubezpieczenie upraw i sprawna likwidacja szkody

Christian Senft, prezes zarządu Gartenebau-Versicherung podkreślał, że dobrze dobrane ubezpieczenie upraw w razie wystąpienia szkody powinno umożliwić jak najszybsze odtworzenie zniszczonego mienia i wznowienie produkcji.

W celu zapewnienia stabilności finansowej gospodarstwa konieczne jest szybkie wypłacenie odszkodowania, w tym za oczekiwany zysk z upraw. Dlatego kluczowym elementem jest szybka i profesjonalna likwidacja szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu. W wypadku branży ogrodniczej zwlekanie z zabezpieczeniem upraw i obiektów po ich uszkodzeniu może prowadzić do szybkiego zwiększania rozmiaru szkód. Dlatego zaraz po zarejestrowaniu zdarzenia doradcy ubezpieczeniowi AgroRisk pojawiają się w gospodarstwie. Na miejscu wspólnie z klientem i ubezpieczycielem ustala się plan działania naprawczego. Wówczas klientowi wypłacana jest zaliczka na poczet należnego odszkodowania, aby jak najszybciej przystąpić do naprawy szkód. Za pośrednictwem AgroRisk Polska ubezpieczyciel pozostaje w kontakcie z klientem podczas całego procesu.
Ciągle pracujemy nad analizą nowych ryzyk, które pojawiają się wskutek zmian klimatu i zakłóceń w produkcji. Kolejny krok, który planujemy na polskim rynku, to rozszerzenie oferty ubezpieczeń o gruntowe szkółki roślin ozdobnych oraz uprawy ogrodnicze w otwartym polu – przekazywał Christian Senft.

O bezpieczeństwie użytkowania zbiorników na wodę mogą Państwo przeczytać w tym artykule

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.