Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na portal ogrodniczy ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
www.plantpress.pl, e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
tel./fax 012-636-18-51, 012-638-28-64, 012-638-28-65
tel. kom. 0600 489 547

NIP: 677-002-45-31, REGON: 350016240
KRS: 0000163819
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 75 000 PLN.

Konto bankowe: 72 1240 4722 1111 0000 4857 2587 - ogłoszenia
Konto bankowe: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 - prenumerata, wydawnictwa

   
REDAKCJA  

Wojciech Górka
redaktor naczelny
Wojciech.Gorka@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 563

Anita Łukawska — redaktor
Anita.lukawska@plantpress.pl
tel.: 600-489-618

Ilona Sprzączka — redaktor
Ilona.sprzaczka@plantpress.pl
tel. : 606-986-751

SKŁAD: Ewa Morek

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Marta Dąbrowska
Marta.Dabrowska@plantpress.pl

Joanna Rajca
Joanna.Rajca@plantpress.pl

"SZKÓŁKARSTWO"
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
www.plantpress.pl
e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
tel./fax (12) 636-18-51,
638-28-64, 638-28-65

WYDAWCA:
Plantpress Sp. z o.o.
adres i telefony jak wyżej.

SPRZEDAZ I PRENUMERATA:

Grażyna Wójcik
Grazyna.Wojcik@plantpress.pl
tel./fax (12) 636-18-51,
638-28-64 (65)
tel. kom. 0602 651 838

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ:

ogloszenia@plantpress.pl
tel./fax (12) 636-18-51,
638-28-64 (65)

Zbigniew Firek — kierownik biura reklamy i ogłoszeń
Zbigniew.Firek@plantpress.pl
tel. kom. 608 006 844

Radosław Barabasz
Radoslaw.Barabasz@plantpress.pl
tel. 12 622-57-75
tel. kom.: 600 489 558

Katarzyna Kulczak
Katarzyna.Kulczak@plantpress.pl
tel. 12 622 57 68
tel. kom.: 600-489-564

Katarzyna Owczarek
Katarzyna.Owczarek@plantpress.pl
tel. kom.: 600-489-616

KONSULTANCI:
dr hab. Piotr Muras Prof. UR
dr Paweł Bielicki

 


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2020 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.