• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

SzkółkarstwoSZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego. W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje. Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy „Szkółkarstwa”.

Pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Redakcja


  • Wojciech Górka – redaktor naczelny
  • Ilona Sprzączka – z-ca redaktora naczelnego

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwają konsultanci: prof. dr hab. Zbigniew Pindel, dr hab. Piotr Muras.