Dofinansowanie do nawadniania i „zielonej” energii – ruszył nabór wniosków

Panele fotowoltaiczne w gospodarstwie szkółkarskim przy zbiorniku wodnym
fot. I. Stelmasiewicz

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy planujący inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

A mogą nią być:

 • wykonanie nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 • ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).
Koszty kwalifikowane obejmują m.in.

 • wykonanie ujęć wody,
 • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
 • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

„Zielona” energia w gospodarstwie

W tym roku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia zakupione z dofinansowaniem będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Pomoc przeznaczona jest również na instalację pomp ciepła.
Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte wsparciem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty:

 • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania,
 • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
  realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
  prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11.

Wniosek i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w naborze przeprowadzonym w dniach 31 stycznia do 1 marca 2023 r. dostępne są tu https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-31-stycznia—1-marca-2023-r2

Na podstawie informacji ARiMR

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.