Podkładki jabłoni hodowli ISK

Autor: dr Tadeusz Jakubowski

Archiwum Szkółkarstwa

Pierwsze prace hodowlane, mające na celu uzyskanie nowych skarlających podkładek jabłoniowych dobrze przystosowanych do warunków klimatycznych Polski, rozpoczęte zostały w skierniewickim Instytucie Sadownictwa w 1954 roku. Efektem prowadzonych prac jest uzyskanie i wprowadzenie do produkcji podkładek serii P. Pierwszymi podkładkami hodowli ISK wpisanymi do Rejestru Odmian Roślin Ogrodniczych w 1991 roku były: P 1, P 2, P 14, P 16 i P 22.

Etapy hodowli

Drugi etap prac hodowlanych rozpoczęto w 1969 roku. W latach 1969–1979 wykonano ponad czterdzieści kombinacji krzyżowań uzyskując ponad 25 tysięcy nasion, a w kwaterze selekcyjnej posadzono, po wstępnej selekcji odpornościowej na mączniaka i parcha jabłoni, 6420 siewek. Z populacji tej wyselekcjonowano sześćdziesiąt klonów. Dla pełnej oceny wartości użytkowej klony te przechodzą trzy kolejne, następujące po sobie, etapy oceny: pierwszy w mateczniku podkładek, drugi w szkółce drzewek i trzeci w doświadczalnych nasadzeniach polowych.
W mateczniku podkładek oceniana jest zdolność ukorzeniania, wydajność z karpy matecznej, występowanie bocznych rozgałęzień, liczba cierni, wytrzymałość na niską temperaturę. W szkółce oceniana jest siła wzrostu okulantów wyprodukowanych na tych podkładkach, zdolność do wytwarzania przez okulanty bocznych rozgałęzień i występowanie ewentualnych objawów niezgodności fizjologicznej z podkładkami. Ostatni etap oceny obejmuje przydatność produkcyjną w sadzie: określana jest wielkość drzew na testowanych klonach, wczesność wchodzenia w okres owocowania, plenność, wielkość i wybarwienie owoców.
Większość z sześćdziesięciu wyselekcjonowanych klonów przeszła badania oceny przydatności szkółkarskiej i sadowniczej. W 1994 roku do Rejestru Odmian wpisana została P 60. W 1997 roku wpisano do RO 6 następnych podkładek: P 59, P 61, P 62 oraz P 22/J, P 22/S i P 22/K.
Trzyletnie badania OWT (Odrębność, Wyrównanie, Trwałość) przeszło 5 następnych podkładek P 63, P 64, P 65, P 66 i P 67, które w efekcie zostały wpisane do Rejestru w marcu 2000 roku. Badania wartości gospodarczej tych podkładek prowadzone są w kilku miejscach w kraju.
Do badań rejestrowych zgłoszonych jest jeszcze kilka klonów uzyskanych w ISK drogą hodowli mutacyjnej. Zestawienie wszystkich podkładek wpisanych przez nasz instytut do Rejestru Odmian zawiera tabela 1.

TABELA 1. PODKŁADKI WPISANE DO REJESTRU ODMIAN CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Opis podkładek ISK wpisanych do rejestru w ostatnich trzech latach

– P 22/J — młodociana (juwenilna) forma P 22. W porównaniu z formą wyjściową, ma minimalnie silniejszy wzrost, lepiej się ukorzenia i ma większą wydajność w mateczniku.
– P 22/K — również młodociana forma P 22. Siła wzrostu jest nieznacznie większa niż u formy wyjściowej. P 22/K lepiej się ukorzenia i wykazuje większą wydajność w mateczniku, w porównaniu ze standardową P 22.
– P 22/S — dojrzała (senilna) forma P 22 o minimalnie słabszej sile wzrostu niż u standardowej P 22.
Wszystkie podklony podkładki P 22 mają takie same, jak ona, wymagania (żyzne gleby, stosowanie podpór i nawadnianie w okresach suszy).
– P 59® — testowana była poprzednio jako Polan 59 lub Nr 59. Siła wzrostu mniejsza niż u M.9. P 59 bardzo dobrze rozmnaża się w mateczniku, odporność na mróz — na poziomie M.26. Ze względu na niewielki system korzeniowy wymaga żyznych gleb, stosowania podpór i nawadniania (opisana w Szkółkarstwie 4/2000 — red.).
– P 61 (fot. 1) — podkładka superkarłowa o nieco słabszym wzroście niż P 22. W mateczniku rośnie umiarkowanie silnie, dlatego uzyskuje się z niej mniej podkładek I wyboru (tabela 2). Wymaga żyznych gleb, stosowania podpór i nawadniania w okresach suszy. Może być polecana dla najsilniej rosnących odmian (np. 'Gloster’, 'Rubin’, 'Alwa’ czy 'Jonagold’).

FOT. 1. SUPERKARŁOWA PODKŁADKA P 61 POLECANA DLA ODMIAN NAJSILNIEJ ROSNĄCYCH
TABELA 2. OCENA KLONÓW WEGETATYWNYCH PODKŁADEK JABŁONI W MATECZNIKU W LATACH 1994-1996

– P 62 (fot. 2) — ma siłę wzrostu nieco mniejszą niż M.9. W mateczniku tworzy charakterystyczne proste i krępe pędy o krótkich międzywęźlach. Wymaga żyznych gleb i stosowania podpór.

– P 63 — podkładka superkarłowa rosnąca o połowę słabiej niż P 22. Wymaga żyznych gleb, stosowania trwałych podpór oraz nawadniania w okresach suszy. Może być polecana jedynie dla najsilniej rosnących odmian oraz w amatorskiej produkcji drzewek w pojemnikach.
– P 64 — superkarłowa podkładka rosnąca o połowę słabiej niż P 22. Wymagania uprawowe i zastosowanie podobne, jak dla P 63.
– P 65 — superkarłowa podkładka o sile wzrostu nieco słabszej niż P 22. Wymagania uprawowe i zastosowanie podobne, jak w przypadku P 63.
– P 66® (fot. 3) — podkładka karłowa rosnąca minimalnie silniej niż P 22. Wymaga żyznych gleb, stosowania podpór i nawadniania w okresach suszy.

FOT. 3. PODKŁADKA P 66®, POMIMO ŻE ROŚNIE SILNIEJ NIŻ P 22, WYMAGA NAWADNIANIA W OKRESACH SUSZY

– P 67® (fot. 4) — podkładka karłowa rosnąca nieco słabiej niż M.9. W mateczniku tworzy niemal bezcierniste pędy o krótkich międzywęźlach.

FOT. 4. P 67® – KARŁOWA PODKŁADKA ROSNĄCA NIECO SŁABIEJ NIŻ M.9 – TWORZY PĘDY PRAWIE POZBAWIONE CIERNI

Przyszłe podkładki?

W badaniach hodowcy znajduje się ostatnia seria 22 selekcyjnych klonów podkładek. Doświadczenie oceniające ich przydatność sadowniczą założone zostało wiosną 1995 roku w Sadzie Doświadczalnym ISK w Dąbrowicach koło Skierniewic. Po 4 latach wstępnego plonowania (1996–99) najbardziej produktywne okazały się klony Nr 629 (M.27 x B 9) i Nr 649 (B 146 x M.27). Ostatecznej oceny tych klonów można się spodziewać w 2002 roku.

Polskie podkładki za granicą

Podkładki polskiej hodowli znajdują uznanie nie tylko w kraju, ale także za granicą. W Holandii, Francji i Niemczech od wielu lat podkładka P 22 funkcjonuje pod nazwą Last Minute, a podkładka P 16 jako Lizzy.
W 1997 roku francuski szkółkarz i hodowca, Davodeau Ligonniere, zarejestrował we Francji podkładkę P 2 jako Skilig, P 14 jako Skidal, P 59 jako Polan 59 oraz P 60 jako Polan 60.

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.