Związek Szkółkarzy Polskich – nowi członkowie zwolnieni ze składki w 2022 r.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składki wpisowej od kandydatów na nowych członków, przyjętych do stowarzyszenia do końca 2022 r. Osoby prowadzące produkcję szkółkarską, zainteresowane nawiązaniem nowych kontaktów i wzmocnieniem pozycji rynkowej swojej firmy mogą zapoznać się z działalnością stowarzyszenia. Jeśli zdecydują się wstąpić w szeregi tej organizacji, powinny wypełnić i przesłać deklarację przystąpienia do Związku.

30-lecie ZSzPKto może ubiegać się o członkostwo?

Członkiem Związku może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, produkująca materiał szkółkarski wieloletnich roślin owocowych i ozdobnych – drzew, krzewów, pnączy i bylin, jako:

  • właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • wspólnik spółki cywilnej
  • wspólnik spółki osobowej
  • członek organu zarządzającego lub organu nadzoru osoby prawnej, prowadzącej produkcję szkółkarską

Kandydat powinien mieć przynajmniej 5-letni staż w działalności szkółkarskiej. Jakość produkcji, działalność oraz etyka zawodowa kandydata nie mogą budzić zastrzeżeń. Wymóg stażu nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

Kandydat na członka powinien przesłać skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej na adres zszp@zszp.pl lub wysłać dokument tradycyjną poczta na adres siedziby stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje zarząd.

Dlaczego warto zostać członkiem Związku?
Przede wszystkim dlatego, by poszerzyć bazę klientów i łatwiej sprzedawać rośliny! Obecnie stowarzyszenie pełni rolę największej w kraju platformy kontaktującej klientów profesjonalnych ze szkółkarzami. Każdego dnia otrzymuje i rozsyła członkom Związku maile z pytaniami o dostępność i cenę określonych partii roślin. Z roku na rok obserwuje wzrastającą liczbę zapytań ofertowych, zarówno od przedsiębiorców krajowych (firm urządzających ogrody, wykonujących nasadzenia publiczne, samorządów, centrów ogrodniczych oraz innych szkółek), jak i podmiotów zagranicznych, poszukujących materiału szkółkarskiego. W 2021 r. przesłano członkom kilkaset zapytań ofertowych z kraju i zagranicy. Tylko w jednym miesiącu – październiku 2021 r. – rozesłano 59 zapytań dotyczących prawie 64 tysięcy roślin z ponad 270 pozycji asortymentowych, obejmujących wszystkie grupy produkowanych w szkółkach roślin. Oprócz tego w październiku rozesłano zapytania na ponad 1 mln sztuk młodego materiału liściastego z „gołym” korzeniem. Łącznie rozesłane w październiku zapytania dotyczyły dostępności i ceny 1.088.851 roślin.
ZSzP jest właścicielem i organizatorem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. Tworzy stoiska na targach krajowych (GARDENIA, TSW) oraz zagranicznych (IPM Essen, Flowers Moscow). Podczas targów dystrybuowany jest „Katalog Szkółek” w nakładzie 4 tys. egzemplarzy, wydawany co roku. Katalog zawiera opisy zrzeszonych szkółek w trzech językach (polskim, angielskim i rosyjskim), jest bezpłatnie przekazywany osobom zawodowo związanym z branżą, także podczas prelekcji, szkoleń i seminariów. Katalog wysyłamy do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zieleń publiczną, właścicielom centrów i sklepów ogrodniczych, wykonawcom terenów zieleni, architektom krajobrazu. Publikacja jest też udostępniona do pobierania w formie elektronicznej ze strony internetowej stowarzyszenia. W ramach inicjatyw regionalnych członkowie Związku organizują wydarzenia targowe skierowane do klientów biznesowych – show roomy, lokalne wystawy i targi zatowarowania (Silesia Plants, Zielony ShowRoom).
Strony internetowe www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o opisy i zdjęcia produkowanych roślin. Szkółki samodzielnie aktualizują swoje oferty, dzięki czemu ich nazwy oraz dane teleadresowe wyświetlają się przy opisach i zdjęciach oferowanych gatunków i odmian roślin. Obecnie w bazie ZSzP jest ponad 12 tys. taksonów roślin, ponad 8 tysięcy opisów i kilkanaście tysięcy zdjęć. O ogromnej popularności stron ZSzP świadczą dane liczbowe. W minionym roku liczba wizyt na stronie e-katalogroslin.pl wyniosła 3 100 465 a na zszp.pl 1 798 168, przy czym najwięcej wizyty zanotowano w maju – łącznie 760 032 wizyt na obu stronach.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów
W ramach działalności ZSzP udziela rzetelnych informacji i pomaga w wielu obszarach dotyczących prowadzenia działalności szkółkarskiej. Wraz z renomowaną kancelarią prawną przygotowano przewodnik i komplet dokumentów potrzebnych do wdrożenia zasad RODO w szkółkach. Zorganizowano wykład dotyczący aktualnych przepisów BHP w szkółkach. Członkowie na bieżąco otrzymują informacje z zakresu przepisów fitosanitarnych, dotyczących paszportowania roślin, ochrony prawnej odmian. Podejmowane są interwencje w wypadku zgłaszanych przez członków istotnych problemów. ZSzP blisko Blisko współpracuje z Głównym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Bierze aktywny udział w pracach Rady Konsultacyjnej Głównego Inspektora PIORiN. Od 2019 r. zorganizowano dla członków Związku, we współpracy z MRiRW oraz PIORIN, szereg bezpłatnych szkoleń poświęconych nowym zasadom paszportowania roślin i obrotu materiałem szkółkarskim. W zeszłym roku opracowano i wydano „Terminarz oceny zdrowotności roślin” przewodnik ułatwiający szkółkarzom wypełnienie ustawowych obowiązków związanych z lustracją szkółek i zapewnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego.

Biuletyn Szkółkarski
O bieżących działaniach stowarzyszenia można przeczytać na łamach Biuletynu Szkółkarskiego. Biuletyn jest wydawany co kwartał i rozsyłany wyłącznie do szkółek członkowskich. Numery archiwalne są także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej ZSzP, po zalogowaniu do portalu dla członków.

Lobbing międzynarodowy
Związek Szkółkarzy Polskich aktywnie działa w ramach European Nurserystock Association. ENA reprezentuje interesy 27 tys. europejskich szkółek, lobbuje na rzecz branży, opiniuje wspólnotowe akty prawne dotyczące produkcji i handlu roślinami. ZSzP jest członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH). Jest na bieżąco informowany o inicjatywach kształtujących funkcjonowanie globalnej branży ogrodniczej. Bierze udział w dyskusji nad istotnymi kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, które wpisują się w ambitne cele polityki europejskiej, i obejmują takie zagadnienia jak: wykorzystywanie plastiku i jego recykling w produkcji ogrodniczej, ograniczenie zużycia torfu, środków ochrony roślin, oszczędne gospodarowanie zasobami wody, zmniejszenie śladu węglowego przypisanego produktom ogrodniczym. Dostarcza członkom informacji, które pozwalają zawczasu przygotować się do zmian prawnych wpływających na produkcję szkółkarską.

Otocz się roślinami
Związek prowadzi program mający na celu zainteresowanie społeczeństwa roślinami – ich walorami ozdobnymi i dekoracyjnymi oraz dobroczynnym oddziaływaniem na zdrowie i komfort życia. Regularnie publikuje artykuły w prasie ogrodniczej, w magazynach: „Kocham ogród”, „Mam ogród”, „Przepis na ogród”, „Gardeners’ World”. Naszym tekstom zawsze towarzyszy wizytówka z logo Związku i adresami stron internetowych, prowadząca do danych teleadresowych producentów zrzeszonych w ZSzP. Współpracujemy z czasopismami „Szkółkarstwo”, „Lider Biznesu”, „Zieleń Miejska”.

Agencja Promocji Zieleni
Związek ma 100% udziałów spółki prawa handlowego pod nazwą Agencja Promocji Zieleni sp. z o.o., która jest m.in. organizatorem targów ZIELEŃ TO ŻYCIE, wydawcą katalogów roślin i książek z branży ogrodniczej, organizatorem międzynarodowych konferencji szkółkarskich, szkoleń i warsztatów. Przez lata marka wystawy została ugruntowana, a APZ jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Wszystkie wydarzenia, usługi i produkty związane z działalnością szkółkarską są oferowane członkom Związku ze znaczącą bonifikatą.

Wyjazdy studyjne
Co roku, podczas walnego zgromadzenia członków, zwiedzamy dwie szkółki członkowskie, wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy problemy produkcyjne, poznajemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Do czasu wybuchu pandemii COVID-19 co roku organizowaliśmy studyjne wyjazdy zagraniczne, ostatni w 2019 r. do Australii. W czerwcu 2022 r. planujemy wrócić do tej aktywności i zorganizować krótki wyjazd na światową wystawę ogrodniczą EXPO HORTICULTURAL w Almere w Holandii (Floriada), przy okazji zwiedzając szkółki w Niemczech i Holandii.

Razem można więcej
Ponad 30 lat funkcjonowania Związku Szkółkarzy Polskich, stworzenie internetowej encyklopedii roślin, nowoczesnych stron internetowych i mediów społecznościowych, organizacja wystaw i targów, wydawnictw, konferencji, szkoleń, a przede wszystkim skuteczny lobbing to dowód na opłacalność współpracy. Wzajemne zaufanie, przestrzeganie standardów i zasad etyki zawodowej oraz prawdziwa pasja do roślin zbudowały podstawy działalności tego stowarzyszenia, które zaprasza nowych członków do swojego grona.

Na podstawie informacji ZSzP

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.