Europejska Nagroda Green Cities. Nabór do konkursu trwa

green cities award - konkurs
Fot. Związek Szkółkarzy Polskich

Do końca lipca 2023 roku trwa nabór na III edycję europejskiego konkursu o Europejską Nagrodę Green Cities. Jest to konkurs dedykowany inwestorom takich realizacji miejskich, gdzie zieleń gra kluczową rolę. Przykładowe inwestycje to: zazielenienie wnętrza szkoły, nowa dzielnica mieszkaniowa z publicznymi ogrodami, ogród firmowy z miejscami pracy, nowy park miejski z obiektami sportowymi i zabawowymi, odrestaurowane zielone osiedle przemysłowe. Z każdego kraju biorącego udział wyłoniony zostanie jeden projekt, który będzie reprezentował dane państwo i walczył o europejskie trofeum. 

Green Cities (Zielone Miasta) to termin coraz popularniejszy, nie tylko wśród architektów krajobrazu. Przebija się do świadomości miejskich inwestorów i decydentów jako konieczność tworzenia odpowiednich warunków dla mieszkańców miasta. Rola zieleni i kontakt z przyrodą, w tym by je zapewnić, jest ogromna, ale ciągle wymaga nagłaśniania.

Green Cities Europe Award

Ta europejska inicjatywa ma za zadanie zwiększyć promocję „zielonych” rozwiązań poprawiających życie, pracę i odpoczynek w mieście. Miasto powinno jak najlepiej funkcjonować dla jego mieszkańców i gości. Zieleń zaś okazuje się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem mogącym znacząco poprawić życie ludzi.

Koordynatorami projektu 'Green Cities Europe Award’ są: na poziomie wspólnotowym, Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (European Nurserystock Association), a w Polsce – Związek Szkółkarzy Polskich. Ich celem jest też dostarczanie wiedzy eksperckiej w zakresie roślin i gatunków mogących najlepiej realizować zadania „zazielenienia miast”. Roślin, które dobrze znoszą specyfikę klimatu i warunków miejskich, a jednocześnie ich utrzymanie i pielęgnacja nie generuje dużych kosztów.

Green Cities Europe. Kandydat w Węgier. Park ze stawem
Kandydat Węgier w 2022, Vizafogó Park, fot. Green Cities Europe

Celem jest też zachęcanie do podejmowania odpowiednich decyzji lokalnych władz i instytucji. Podając gotowe przykłady funkcjonujących inwestycji łatwiej przekonać decydentów o celowości pewnych pomysłów, rozwiązań lub wyznaczyć kierunek, w jakim powinny iść przyszłe inwestycje w sferze publicznej.

Kto może przystąpić do konkursu Green Cities?

Do konkursu Green Cities przystąpić mogą jedynie inwestorzy ukończonych i oddanych do użytkowania inwestycji po 1 stycznia 2018 r. Inwestycje zaś muszą być zrealizowana w krajach uczestniczących w tej akcji. Inicjatorem zgłoszenia mogą być wszyscy związani z projektem. Na przykład projektanci, architekci, wykonawcy, konsultanci. Z tego względu są oni namawiani do tego, by zachęcili inwestora do wzięcia udziału w konkursie.

Jakie projekty zgłaszać?

Projekty, jakie należy zgłaszać, powinny charakteryzować się zastosowaniem zieleni w realizacji celów danej inwestycji. Zieleń powinna w nich pełnić kluczową funkcję w usprawnieniu funkcjonowania danej realizacji. Powinna poprawiać warunki pracy, odpoczynku, życia, a nawet rekonwalescencji czy nauki. Zieleń i jej rola w mieście i miejskim krajobrazie powinna być odpowiednio wysoko zaakcentowana.
Jednocześnie cenione będą śmiałe i innowacyjne rozwiązania i nieszablonowe podejścia w realizacji inwestycji.

Co będzie brane pod uwagę — kryteria oceny

Zieleń!

Im bardziej zielony projekt, tym lepiej. Punkty przyznane w tej kategorii będą miały podwójną wagę.
Brane pod uwagę będzie odpowiednie jej zastosowanie, jakość i bioróżnorodność.

Ogólny projekt

Brane będą pod uwagę krajobraz i wygląd powiązanych z nim budynków. Premiowane będą projekty, w których budynki i ich otoczenie sprawiają wrażenie jedności i są ze sobą powiązane. Wysoko oceniana będzie unikalność  pomysłów i realizacji.

Green Cities Europe. Kandydat Szewcji do konkursu. Ludzie sadzą byliny
Kandydat Szwecji w 2022, Växtrum i Lerum, fot. Green Cities Europe

Wkład w poczucie dobrostanu użytkowników

W zależności od funkcji danej inwestycji (szkoła, szpital, park, itp.) jej użytkownicy powinni doświadczać jak najlepszych doświadczeń z korzystania z niej. Dana przestrzeń powinna przyczyniać się do zapewniania im wartości dodanej, jaką może być poprawa stanu zdrowia, produktywności czy też przyczyniać się do rozwoju więzi społecznych. Im wywierany pozytywny efekt jest większy i korzysta z niego większa liczba osób, tym ocena projektu będzie wyższa.

Wpływ na klimat

Brane będą pod uwagę takie czynniki jak: gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych, rola inwestycji w regulowaniu temperatury.

Wpływ na środowisko

Oceniane będą materiały, z jakich powstała dana inwestycja i premiowane będą takie, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Jeśli projekt ma pozytywny wpływ na ograniczenie hałasu, redukuje CO2 i NOx, oraz wyłapuje z powietrza cząstki stałe, również będzie to punktowane.

Green Cities - Portugalia
Kandydat Portugalii w 2022, Sorraia River Beach Creation, fot. Green Cities Europe

Wpływ na czynniki ekonomiczne

Punkty można dostać za to, jak dana inwestycja wpływa na lokalną gospodarkę (sklepy, kawiarnie itp.). Ważne jest też, by nakłady na nią poniesione były adekwatne do korzyści, jakie sama przynosi i dla całej okolicy (na przykład wzrost wartości nieruchomości).

Użyte materiały

Ważna jest jakość materiałów i to czy odpowiednie materiały zostały użyte do danych celów. Pod uwagę brane też będą i wysoko oceniane nietypowe zastosowania materiałów.

Green Cities Europe Awards - Czyżyny - polski kandydat do konkursu 2022
Kandydat Polski w 2022, Czyżyny Park Avia, fot. Green Cities Europe

Innowacyjność i powtarzalność

Im bardziej projekt wprowadza nowe rozwiązania lub w innowacyjny sposób podchodzi do realizacji zadań, tym lepiej. Bardzo ważna jest jednak też możliwość jego zastosowania w innym miejscu lub adaptacji.

 

Sam konkurs jest darmowy, co oznacza, że aby w nim wziąć udział, nie trzeba wpłacać tzw. wpisowego. Jeśli jednak aplikant poniesie koszty związane na przykład ze zgłoszeniem projektu lub obecnością na uroczystości wręczenia nagród, to poniesie ich koszt.

Belgijski kandydat do Green Cities Europe Awards
Kandydat Belgii w 2022, Kerktuin Wetteren, fot. Green Cities Europe

Co jest nagrodą?

Choć nagroda ma znaczenie głównie honorowe i niematerialne, to może być traktowana jako ważny element promocji danego miejsca, instytucji i inwestora, ale również projektanta, wykonawcy. Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania mediów europejskich i zaznaczają, że podczas ceremonii w Brukseli zwycięzca otrzyma trofeum.

Kto i jak będzie oceniał?

Formularze zgłoszeniowe nominowanych przez każdy kraj projektów zostaną przestawione członkom jury. Aby dokonać najlepszej i najrzetelniejszej oceny, członkowie jury będą mogli prosić uczestników o więcej informacji, a nawet odwiedzać zgłoszone inwestycje, by zapoznać się z nimi na miejscu. Następnie jurorzy oceniać będą każdy projekt indywidualnie w skali od 0 do 10, gdzie 10 to najwyższa ocena.

Green Cities - kandydat Francji w 2022
Kandydat Francji w 2022, Jules Ferry Park Lorient, fot. Green Cities Europe

Po tym organizator konkursu zsumuje punkty uczestników i poinformuje o wynikach członków jury. Zwycięży projekt, który uzyska największą liczbę punktów, a w przypadku gdy kilka projektów będzie miało identyczną ich liczbę, to zwycięzcę wyłonią jurorzy.

Europejska Nagroda Green Cities 2022

W ubiegłym roku zwycięzcą konkursu został projekt „Mini parks for biodiversity” w mieście Alkmaar w Holandii. Nasz polski kandydat „Czyżyny Park Avia” deptał mu po piętach i był poważnym kandydatem do tej prestiżowej nagrody. A jak będzie w tym roku?

Podsumowanie konkursu Green Cities

  • Inicjatywa promująca zielone rozwiązania dla miast
  • Konkurs dla inwestorów
  • Inwestycje muszą być oddane do użytku po 1 stycznia 2018 roku
  • Zgłoszenia do godziny 23:59, 30 lipca 2023 roku

Więcej informacji można znaleźć na stronach Green Cities Europe, oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.

Green Cities

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.