Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

OGÓLNE

JESTEŚMY CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW

Alicja Cecot

Numer archiwalny: 04/2005


Hortimedia Europe — utworzona 15 lat temu organizacja grupująca europejskich wydawców prasy ogrodniczej — powiększyła się o dwóch członków. Polskę, która — obok Węgrów — przyłączyła się ostatnio do tego stowarzyszenia, reprezentuje nasze wydawnictwo Plantpress i jego dwa tytuły: "Hasło Ogrodnicze" oraz "Szkółkarstwo".Dotychczas HME zrzeszało wyłącznie wydawców z Europy Zachodniej: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.
W efekcie poszerzenia w 2004 roku Unii Europejskiej postanowiono jednak powiększyć to grono. Składa się ono, jak podaje regulamin organizacji, z najważniejszych wydawców z branży ogrodniczej w poszczególnych krajach, po jednym z każdego państwa. Wśród czasopism, jakie kojarzą się z działalnością tych wydawców, znajdują się, między innymi:
niemieckie "Taspo" i "Deutsche Baumschule", holenderski "De Boomkwekerij", brytyjski "Grower". W sumie dotychczasowych 12 członków posiadało ponad 1 mln czytelników na naszym kontynencie. Obecnie prezesem HME jest Jomi Hemschoote z belgijskiego wydawnictwa Rekad Uitgeverij.

Przystąpiliśmy do Hortimedia Europe po tegorocznym spotkaniu organizacji w Budapeszcie (10–12 maja), na które zostaliśmy zaproszeni jako potencjalni członkowie. Spotkanie, w którym uczestniczyło 16 osób (fot. 1), tradycyjnie służyło wymianie doświadczeń i informacji dotyczących trendów na rynku wydawniczym, a także w produkcji ogrodniczej reprezentowanych w HME krajów (fot. 2).


Fot. 2. Prezes naszego wydawnictwa Marek Kawalec omawia działalność Plantpressu


Fot. 1. Większość uczestników majowego spotkania Hortimedia Europe w Budapeszcie

Uczestnicy spotkania gościli także w siedzibie węgierskiego wydawcy Magyar Mezgazdasg — zarazem drugiego nowego członka HME — którego ogrodniczym czasopismem dla producentów jest "Kertszets Schlszet".


powrót

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.