Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

sad24.pl

warzywa.pl

 

Szukaj: w roku:Numer: 01/2001

RODZAJE DRZEW WIŚNI I ICH PRZYDATNOŚĆ DLA SADOWNICTWAW produkcji owocowego materiału szkółkarskiego najczęściej stosuje się cztery kryteria podziału drzewek: - w zależności od siły wzrostu (drzewka superkarłowe, karłowe, półkarłowe i silnie rosnące); - wysokości pnia (drzewka krzaczaste, niskopienne, półpienne, pienne i wysokopienne); - technologii i czasu produkcji (jednoroczne okulanty, drzewka dwuletnie, drzewka dwuletnie z jednoroczną koroną, drzewka 3 K); - liczby elementów biologicznych, z których drzewka zostały wyprodukowane (drzewka jedno-, dwu- i trójelementowe).
czytaj


Numer: 01/2001
DRZEWKA OWOCOWE W POJEMNIKACHTen sposób produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego jest wciąż u nas marginalny. Jednak postępujące zmiany w handlu oraz konieczność pozyskiwania nowych nabywców drzewek owocowych sprawiają, że znaczenie tej produkcji może z czasem wzrosnąć. Rośliny w pojemnikach nadają się bowiem do sprzedaży od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W okresie kwitnienia lub owocowania mogą przy tym stanowić szczególnie atrakcyjny towar, którym zainteresują się nie tylko centra ogrodnicze, ale i supermarkety.
czytaj


Numer: 01/2001
CO ZMIENIŁA USTAWA?

OGÓLNE

15 września 2000 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie, a wprowadzone zmiany od 1 listopada ubiegłego roku stały się obowiązującym prawem (Dz. U. nr 88, poz. 984). Nowelizacja ustawy dotyczy, między innymi, producentów sadowniczego materiału szkółkarskiego. Poniżej przedstawiam ważniejsze zmiany odnoszące się do wytwarzania, oceny, kontroli tego materiału i obrotu.
czytaj


Numer: 01/2001
NOWOŚCI ODMIANOWE TARGÓW PLANTARIUM '2000, część I: wyróżnienia

ROŚLINY OZDOBNE

Międzynarodowe targi szkółkarskie Plantarium, które rokrocznie odbywają się latem w holenderskim miasteczku Boskoop, to ważne forum prezentacji nowych odmian. Te mające wówczas premierę, a zwłaszcza wyróżnione przez profesjonalne jury (nowości podlegające ocenie muszą być jednak dużo wcześniej zgłoszone do "konkursu" i zaakceptowane), mają bowiem bardzo skuteczną promocję. Zarazem przyznawanie niektórym z nich złotych, srebrnych oraz brązowych medali wartościuje część nowości roślinnych, których mnóstwo pojawia się co sezon na rynku. Podczas Plantarium '2000 ocenie jurorów poddano prawie 60 nowych odmian drzew, krzewów i bylin, a wyróżnione zostały 24. Co ciekawe, w gronie medalistek, z których wybrane przedstawiam poniżej, nie znalazła się ani jedna roślina iglasta.
czytaj


Numer: 01/2001
OSTATNIE SZKÓŁKARSKIE TARGI XX WIEKU

ROŚLINY OZDOBNE

W holenderskim miasteczku Zundert co roku na początku października swoje targi pod nazwą Groot Groen urządzają okoliczni szkółkarze. Impreza ma z założenia charakter lokalny — z zasady mogą w niej brać udział tylko gospodarstwa z rejonu Zundert. Ponieważ zaś miejscowość ta leży na pograniczu holendersko-belgijskim (a pojęcie granicy w tych rejonach ma już tylko znaczenie dla urzędów podatkowych — w Belgii fiskus jest łaskawszy), na Groot Groen pojawiają się nie tylko szkółkarze z Kraju Tulipanów, liczna jest reprezentacja ich południowych sąsiadów.
czytaj


Numer: 01/2001
TRZMIELINY

ROŚLINY OZDOBNE

Rodzaj trzmielina (Euonymus), należący do rodziny dławiszowatych (Celastraceae), obejmuje 175 gatunków krzewów, występujących w Ameryce Północnej, Eurazji oraz Australii. W Polsce rosną dziko dwa: trzmielina pospolita (Euonymus europaeus) — na terenie całego kraju (w lasach i zaroślach, nad rzekami i w olszynach) oraz trzmielina brodawkowata (E. verrucosus) — na niżu, często na ubogich, piaszczystych glebach.
czytaj


Numer: 01/2001
TECHNOLOGIA TO NIE WSZYSTKO

ROŚLINY OZDOBNE

Ubiegłoroczna, jesienna konferencja IPPS* — czwarta z kolei w Polsce — odbyła się tym razem w Poznaniu. Jak jednak zapowiedział podczas otwarcia spotkania dr Szczepan Marczyński, wieloletni członek tej organizacji, konferencje IPPS nie będą już w naszym kraju kontynuowane. Zbyt mało bowiem osób zgłosiło akces do polskiej sekcji, aby mogła powstać jako jednostka niezależna finansowo. Poznańska konferencja nosiła tytuł "Nowe technologie w szkółkarstwie ozdobnym" i, w przeważającej mierze, ich dotyczyły wykłady. Jednak producentom, którzy stanowili sporą część audytorium, najwięcej do myślenia powinien dać referat poświęcony marketingowi. Zwłaszcza w obliczu rosnących u nas kłopotów ze sprzedażą materiału ozdobnego.
czytaj


Numer: 01/2001
SKAZANI NA MARKETING

ROŚLINY OZDOBNE

Pod koniec ubiegłego roku Związek Szkółkarzy Polskich wybrał w Kołobrzegu, na walnym zgromadzeniu członków, nowe władze. Prezesem został Lucjan Kurowski (fot. 1), który w okresie przełomu wieków — o symbolicznym wszak znaczeniu — ma wcale konkretne problemy do rozwiązania. Ten najważniejszy to promocja szkółkarstwa ozdobnego, która przez ustępującego prezesa, Szczepana Marczyńskiego, została postawiona jako jedno z pierwszoplanowych zadań ZSzP (bodźcem do takiego pomysłu były zapewne wyniki sprzedaży w sezonie jesień '2000, uznanym za jeden z najgorszych w historii szkółkarstwa). Zaproponowane w tym celu stworzenie funduszu marketingowego stało się najbardziej kontrowersyjną kwestią walnego zgromadzenia.
czytaj


Numer: 01/2001
EKOLOGICZNE POJEMNIKI SZKÓŁKARSKIE

ROŚLINY OZDOBNE

Coraz więcej szkółkarzy holenderskich decyduje się na zastąpienie pojemników produkcyjnych z tworzywa sztucznego tymi wykonanymi z materiałów, które ulegają biodegradacji. Z jednej strony, trend ten wymuszają odbiorcy, z drugiej — analiza kosztów produkcji. Zdecydowaną większość holenderskiego materiału szkółkarskiego zamawiają bowiem odbiorcy publiczni (zieleń miejska, firmy urządzające ogrody, itp.), którym ulegające biodegradacji kontenery pozwalają obniżyć koszty robocizny — rośliny razem z pojemnikami można sadzić szybciej.
czytaj


Numer: 01/2001
PROBLEM Z KASZTANOWCAMI

ROŚLINY OZDOBNE

Jedną z przyczyn, może nawet główną, żółknięcia i przedwczesnego zasychania liści kasztanowca pospolitego (Aesculus hippocastanum) było w ubiegłym roku niezwykle liczne występowanie nowego w Polsce szkodnika — szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ochridella Deschka&Dimic, 1986). Z powodzeniem można by go nazwać szrotówkiem "macedońskim", ponieważ w 1985 r. właśnie z Macedonii rozpoczęła się migracja tego motyla. Szkodnik dotarł następnie do Austrii w okolice Linzu (w 1989 roku), a cztery lata później zaobserwowano go także w Czechach i na Słowacji. W ciągu 15 lat opanował kilkanaście europejskich krajów, wszędzie atakując kasztanowce w sposób podobny do obserwowanego w 2000 roku w Krakowie i innych miastach (fot. 1).
czytaj


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.